Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody eksploracji i dokumentacji terenowej w antropologii sądowej i kryminalistycznej 2600-METSA-3-S1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 6
Literatura:

Ph. Barker, 1994, Techniki wykopalisk archeologicznych. Warszawa.

V.J. DiMaio, D. DiMaio D, 2001, Forensic Pathology. Boca Raton: CRC Press

B. Hołyst, 1996, Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN

J. Hunter, M. Cox, 2005, Forensic Archaeology: Advances in Theory and Practice, Londyn- Nowy Jork: Routledge

Metody badan wykopaliskowych, 2000, W. Brzezinski (red.), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Generalny Konserwator Zabytków, Warszawa.

Metodyka ratowniczych badan archeologicznych, 1999, Z. Kobylinski (red.), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Warszawski, Warszawa.

Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników. Wytyczne opracowane przez KOBiDZ w konsultacji z Kolegium Doradczym ds. archeologii przy Dyrektorze KOBiDZ, 2010, „Kurier Konserwatorski”, nr 6, s. 40-49.

M. Trzciński (red.), 2013, Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Wrocław: Wolters Kluwer.

J. Widacki, 2008, Kryminalistyka, Warszawa: C.H. Beck

Efekty uczenia się:

- charakteryzuje teoretyczne podstawy stosowanych metod poszukiwań, zabezpieczania, technik eksploracyjnych i dokumentacyjnych oraz technik badawczych, metod pomiarowych, sposobów szacowania wartości wybranych śladów oraz zasady prowadzenia obserwacji i dokumentowania wyników badań w terenie (K_W02)

- charakteryzuje metody analizy pozyskanego materiału dowodowego oraz sposoby jego zabezpieczania i przechowywania w drodze do laboratorium (K_W06)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i czynne i aktywne uczestnictwo w zajęciach; sprawdzian umiejętności praktycznych; przygotowanie eseju zaliczeniowego. Ostateczna ocena z zajęć jest wypadkową powyższych ocen.

Zakres tematów:

- Podstawy prawne uczestnictwa antropologa sądowego w eksploracji

- Metody geofizyczne jako sposób identyfikacji miejsca zdarzenia

- Eksploracja i dokumentacja grobów pojedynczych

- Eksploracja i dokumentacja grobów zbiorowych i miejsc katastrof

- Gromadzenie, zabezpieczanie, przechowywanie materiału biologicznego

Metody dydaktyczne:

-wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna

- projekt

- obserwacja

- laboratorium

- ćwiczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 8/11 szczegóły
2 każda środa, 13:30 - 15:00, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 11/11 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:15 - 12:45, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 11/11 szczegóły
4 każdy wtorek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.