Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra liniowa 1000-MS1-AlgLin
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

U1: rozwiązuje układy równań liniowych [K_U09]

U2: znajduje rząd macierzy [K_U09]

U3: oblicza wyznacznik (różnymi metodami) i macierz odwrotną macierzy kwadratowej [K_U09]

U4: sprawdza dodatnią określoność macierzy symetrycznej [K_U09]

U5: znajduje wartości i wektory własne macierzy kwadratowej [K_U09]

U6: znajduje wymiar podprzestrzeni liniowej przestrzeni R^n [K_U09]

U7: wykonuje obliczenia na liczbach zespolonych, znajduje postać trygonometryczną liczby zespolonej [K_U09]

K2: potrafi myśleć analitycznie; świadomie prowadzi proste rozumowania matematyczne zgodnie z zasadami logiki

K3: dba o szczegóły [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w semestrze zimowym odbędzie się na podstawie sprawdzianu pisemnego, który przeprowadzony zostanie pod koniec semestru. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. W czasie semestru przeprowadzane będą także krótkie sprawdziany - kartkówki. Za aktywność na zajęciach także przyznawane będą punkty. Punkty z kartkówek i za aktywność będą wpływały na ocenę z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. rozwiązywanie układów równań liniowych metodą eliminacji niewiadomych

2. działania na macierzach i operacje elementarne na wierszach i kolumnach macierzy

4. rząd macierzy, twierdzenie Kroneckera-Capellego, wyznacznik i jego podstawowe własności

5. twierdzenia Laplace’a i Cauchy’ego

6. macierze odwracalne

7. twierdzenie Cramera

8. przestrzeń liniowa i wymiar, najważniejsze własności wymiaru

9. liczby zespolone – definicja, podstawowe działania

10. moduł, sprzężenie, postać trygonometryczna liczby zespolonej, pierwiastki z 1.

11. wielomian charakterystyczny, wartości i wektory własne

12. dodatnia określoność macierzy symetrycznej

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 14:00, sala SS1
Alicja Jaworska-Pastuszak 12/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 12:00 - 14:00, sala SS3
Kamil Palusiński 18/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Matematyki i Informatyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.