Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nanomateriały w kosmetyce 0600-S2-ChK-NK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Brud W, Glinka R. Technologia kosmetyków. Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

2. Kacprzak K, Gawrońska K. Chemia kosmetyczna. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2009.

3. Molski M. Chemia piękna. WSZPZiU, Poznań, 2005.

4. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Wrocław, 1999.

5. Marzec A. Chemia kosmetyków. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2005.

6. Mishra A.K. Nanomedicine, Wiley 0213

7. Tiwari A., Tiwari A., Nanomaterials, Wiley, 2013

8. Szewczyk P., Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

9. Schroedera G., Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna, Cursiva 2010.

Efekty uczenia się:

W1: wymienia i definiuje podstawowe pojęcia w zakresie nanomateriałów stosowanych w kosmetyce – K_W12

W2: posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania nanomateriałów w przemyśle kosmetycznym i kosmetologii – K_W12

W3: opisuje metody oraz procesy syntezy i modyfikacji nanomateriałów aspekcie ich wykorzystania w kosmetologii – K_W12

U1: ma umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy do analizy i oceny możliwości funkcjonowania nanotechnologii w przemyśle kosmetycznym i kosmetologii – K_U02

K1: rozumie potrzebę podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania posiadanej wiedzy - K_K01

K2: ma świadomość możliwości i zagrożeń związanych ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań nanotechnologicznych w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym – K_K03

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zakres tematów:

Na ćwiczeniach będą poruszane zagadnienia związane z kierunkami rozwoju nanotechnologii, w szczególności dotyczące wykorzystania nanomateriałów ze źródeł naturalnych i sztucznych jako narzędzi w otrzymywaniu nowych substancji kosmetycznych.

Wykłady umożliwią poznanie różnych nanomateriałów stosowanych w kosmetologii oraz ich wpływu na system transportu transdermalnego substancji aktywnych. Tematyka wykładów obejmuje ponadto:

– wprowadzenie do zapoznanie studentów z podstawami zagadnieniami z dziedziny chemii ciała stałego oraz omówienie prób ewaluacji w zastosowaniach badawczych i technologicznych.

– omówienie rodzajów i charakterystyki wiązań chemicznych w nanostrukturalnych ciałach stałych.

– charakteryzację nanostruktur, w tym struktury elektronowej ciała stałego (podstawy), kryształów, ciał stałych bezpostaciowych– szkieł oraz polimerów.

– omówienie defektów w budowie ciał stałych: punktowych, liniowych, płaskich, trójwymiarowych,

– omówienie syntezy, domieszkowania i modyfikacji nanomateriałów

– charakterystykę powierzchni nanomateriałów: struktura i właściwości warstwy powierzchniowej, energia powierzchniowa.

– charakterystykę równowag i przemian fazowych w nanomateriałach,

– charakterystyka reakcji chemicznych w fazie stałej: systematyka, procesy dyfuzyjne i ich mechanizmy, mechanizm i kinetyka reakcji utleniania.

Metody dydaktyczne:

informacyjne, problemowe zagadnienia z prezentacjami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 10:00, (sala nieznana)
Marek Wiśniewski 14/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)