Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wystąpienia publiczne 9000-OG-BK-RK-WP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):
- udział w ćwiczeniach

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):
- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h
- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna na wybrany temat) - 6 h

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Allhoff D.-W, A., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja,

Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Ćwiczenia z retoryki

Jaroszyński C., Jaroszyński P., Podstawy retoryki klasycznej

Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia

Lichański J. Z., Retoryka. Historia – teoria – praktyka, Retoryka praktyczna – ćwiczenia

Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić

Rzędowscy J., A., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne

w praktyce

Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej

George M., Sztuka relaksu. Łagodzenie napięcia, przezwyciężanie stresu, wyzwalanie jaźni,

Servan – Schreiber D., ZDROWIEJ!Pokonaj lęk, stres i depresję

Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student zna techniki autoprezentacji i podstawowe zasady wygłaszania przemówień

- student zna sposoby prowadzenia grupy oraz potrafi zdiagnozować typy słuchaczy

- student zna sposoby pracy nad właściwą emisją głosu

UMIEJĘTNOŚCI:

- student umie się posługiwać podstawowymi pojęciami

z zakresu retoryki i komunikacji niewerbalnej

- umie przemawiać i przedstawiać (siebie/temat) w sposób przekonujący i właściwie argumentujący.

- umie analizować obserwowane przez siebie prezentacje

i wystąpienia publiczne

- umie przygotować właściwą prezentację multimedialną oraz poprawnie ją zaprezentować przed publicznością.

- student potrafi kontrolować swoje emocje oraz pracuje efektywnie w warunkach stresujących

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student występując publicznie, potrafi stosować zasady właściwej etykiety, potrafi przygotować odpowiedni plan pracy, właściwie dobrać słownictwo do wieku słuchaczy a także zwraca uwagę na estetykę przygotowanych materiałów oraz radzi sobie w stresujących sytuacjach. Potrafi pracować indywidualnie, ale także współpracując w grupie. Potrafi wpływać na grupę dzięki umiejętności przekonywania, a także potrafi panować nad emocjami gdy ma tremę.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna + autoprezentacja) – 6 h

- obecność na zajęciach (80%)

Zakres tematów:

1.Autoprezentacja i sztuka przygotowania planu wystąpienia

2.Techniki radzenia sobie ze stresem

3.Ćwiczenia z emisji głosu

4.Techniki prowadzenia grupy/ typy słuchaczy

5.Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce

Metody dydaktyczne:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

- pogadanka

- ćwiczenia

- burza mózgów

- metoda symulacyjna

- integracyjna

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

- metody wymiany i dyskusji

- metody służące prezentacji treści

- metody oparte na współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:00 - 14:00, sala Świetlica
Ewelina Kruźlak 8/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Gagarina 35)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)