Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika techniczna 0800-TERMOTECH
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania - laboratorium:

1. W związku ze stanem epidemii do odwołania ćwiczenia odbywają się za pośrednictwem platformy Moodle w następującym trybie:

a) najpóźniej w dzień planowanych zajęć prowadzący udostępnia studentom plik z przykładowymi zadaniami:

i) rozwiązanymi w całości,

ii) rozwiązanymi częściowo,

iii) bez rozwiązań,

komentarzami i wyjaśnieniami, do samodzielnego przestudiowania;

b) obowiązkiem studentów jest zapoznanie się z materiałem i przekazanie prowadzącemu w nieprzekraczalnym terminie do dwóch dni przed kolejnymi planowanymi zajęciami (włącznie) raportu zawierającego rozwiązania zadań z grupy i), ii) i iii);

– raporty przekazywane są za pośrednictwem platformy moodle;

- każdy raport zostaje oceniony przez prowadzącego w skali 0-0.5-1-1.5-2 pkt w ciągu tygodnia od otrzymania;

- dopuszcza się nieprzekazanie przez studenta jednego raportu (odpowiada to jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach); tak samo traktowane będzie przekazanie raportu po terminie.

2. Pod koniec semestru przewidywany jest sprawdzian wiadomości, o terminie i trybie którego studenci zostaną poinformowani z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. Ćwiczenia podlegają zaliczeniu na ocenę, którą ustala się na podstawie łącznej liczby zdobytych punktów za raporty i sprawdzian końcowy, według kryterium:

> 23 pkt bdb (5.0)

20-23 pkt db+ (4.5)

16-19 pkt db (4.0)

12-15 pkt dst+ (3.5)

8-11 pkt dst (3.0)

< 11 pkt ndst (2.0)

4. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia (zdobędą mniej niż 11 punktów), będą mogli przystąpić do dodatkowego sprawdzianu, którego zakres i termin ustali prowadzący zajęcia. Zaliczenie tego sprawdzianu oznacza uzyskanie końcowej oceny dostatecznej.

5. Sprawy nie ujęte powyżej rozstrzyga prowadzący ćwiczenia w porozumieniu z koordynatorem kursu.

Zmiana z dnia 29-05-2020 z uwagi na Zarządzenie Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń:

-wykreśla się punkt 2.

Metody dydaktyczne:

Materiały do samodzielnej nauki dostępne są na platformie moodle WFAiIS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 12:00, sala PK6
Dorota Kowalska, Meqdad Hassani 6/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.