Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem 1152-12-F21-RJ-RaStZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1250
Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 7 godziny
Literatura:

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Sobańska I, Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości strategicznej - K_W01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

Wykład - pisemna praca egzaminacyjna na temat: Outsourcing - moda czy konieczność.

Na zaliczenie należy uzyskać 60% punktów za pracę.

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

W1 - egzamin +++

Zakres tematów:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przydatność analizy strategicznej U1

a) podstawy tworzenia strategii przedsiębiorstwa

b) wybrane metody analizy strategicznej: analiza atrakcyjności sektora, kluczowe czynniki sukcesu, macierz BCG

2. Podstawowe pojęcia z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej: definicja, cele, zakres. U1

a) geneza rachunkowości strategicznej

b) definicje i cele rachunkowości strategicznej

c) rachunkowość zarządcza operacyjna i strategiczna

d) koncepcje strategicznej rachunkowości zarządczej

3. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

a) rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

b) zasoby niematerialne w strategii przedsiębiorstwa

4. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej U1, K1

- zbilansowana karta dokonań

- kapitał intelektualny

- benchmarking strategiczny

5. Koszty jako element strategii przedsiębiorstwa W1

a) zmienność kosztów - perspektywa strategiczna

b) kalkulacja kosztów przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań

c) analiza strategicznych czynników kosztotwórczych

6. Nowoczesne rachunki kosztów - zarządzanie kosztami zorientowane na

strategię przedsiębiorstwa W1, U1, K1

a) rachunek cyklu życia produktów i analiza łańcucha wartości

b) wykorzystanie rachunku kosztów do zarządzania efektywnością - rachunek kosztów klienta

c) rachunek kosztów nowych produktów

7. Ocena efektów działalności dla celów informacji strategicznej W1

a) mierniki finansowe: wynik finansowy, stopa zwrotu, nadwyżka wyniku operacyjnego, wolne środki pieniężne

b) systemy pomiaru dokonań oparte na miarach finansowych

c) koncepcja wzbogacenia pomiaru dokonań o miary niefinansowe

d) systemy pomiaru realizacji strategii.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Makowska 17/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.