Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo państwa 2751-SM-S1-2-BEG-BP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP, Warszawa 2011.

2. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006.

3. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i

Profesjonalne, Warszawa 2008.

4. Z. Cekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

5. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Fehler W., Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A.

Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003, ss. 944-977.

2. Misiuk A., Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Podręcznik akademicki,

Warszawa 2008.

3. Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. naukowa B. Wiśniewski S. Zalewski,

Bielsko-Biała 2006.

4. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów, pod red. R. Jakubczaka, Dom

Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.

5. Born H., Towards Effective Democratic Oversight of Intelligence Services: Lessons Learned from Comparing National Practices, „The Quarterly Journal” 2004, v. III, nr 4.

6. Goldsmith A., Policing Weak States: Citizen Safety And State Responsibility

Andrew Goldsmith, "Policing and Society

An International Journal of Research and Policy" 2002, v. 13, s. 3-21.

7. Cawthra G., Luckham R., Democratic Control and the Security Sector. The Scope for Transformation and itsLimits, w: Governing Insecurity. Democratic Control of Military and Security Establishments in Transitional Democracies, ed. G. Cawthra, R. Luckham, London-New York 2003.

8. Tapia-Valdes J. A., A Typology of National Security Policies, „Yale Journal of International Law” 1982, vol. 9, https://pdfs.semanticscholar.org/24c0/834f6629911c9ce2f699133a87941e1af80b.pdf

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- aktywność – max. 13 pkt.

- przygotowanie prezentacji – max. 10 punktów – punktowany jest:

Sposób przedstawienia (2 pkt), dobór literatury (2 pkt.), zgodność merytoryczna(4

pkt.), konstrukcja logiczna(2 pkt.), Prezentacja – 20 minut – 2 część zajęć

- test końcowy 30 pkt – test wyboru

RAZEM 53 pkt.

Poniżej 25 pkt. niedost.

25–30dostateczny

31-36– dostateczny plus

37-41– dobry

42-44– dobry plus

45-53 – b. dobry

Zakres tematów:

Rozważania nad bezpieczeństwem państwa

• Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa

• Zagrożenia bezpieczeństwa państwa

• Bezpieczeństwo polityczne państwa

• Bezpieczeństwo narodowe RP - kompetencje i powinności organów ustawodawczych

• Organy władzy wykonawczej w obszarze bezpieczeństwa państwa: Prezydent i Rada Ministrów

• Organy władzy sądowniczej i organy kontroli państwowej bezpieczeństwa państwa

• Wybrane służby w obszarze bezpieczeństwa państwa

• Zarys teorii systemu bezpieczeństwa państwa

• Zarys teorii systemów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

• Bezpieczeństwo militarne państwa

• Bezpieczeństwo społeczne

• Bezpieczeństwa informacyjne państwa

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące metody: różne formy dyskusji w zależności od zajęć, burza mózgów, rozwiązywanie problemów w oparciu o przeczytaną literaturę, elementy wykładu. Przeprowadzana będzie analiza konkretnych przypadków. Podczas zajęć będzie wykorzystywany sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 145
Sylwia Galij-Skarbińska 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.