Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Francuski prawniczy 2513-s2ROM1L-FP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Gallerne, J.-M., Français langue juridique, Nowela, 2014 (podręcznik i płyta CD)

Penfornis, J.-L., Le français du droit, Paris, CLE International, 2007.

Soignet, M., Le français juridique, Paris, Hachette Livre, 2003.

Littérature supplémentaire:

Cloose E., Le français du monde du travail, Grenoble, PUG, 2006.

Lagadec, J., Nouveau guide pratique du droit, Paris, Solar, 2006

Morel Journel C., Droit général, Issy-les-moulinex, Gualino, 2014

Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004.

Słowniki specjalistyczne francusko-francuskie, polsko-francuskie i francusko-polskie.

Poznański J. (oprac.), Dokumenty polskie, Warszawa, Translegis, 2007.

Dokumenty oraz pomoce dydaktyczne dostępne na stronach internetowych.

Efekty uczenia się:

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem francuskim K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną z wybraną specjalnością/specjalizacją

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować informacje z różnych źródeł oraz użytkować je zgodnie z wybraną metodologią badawczą

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ z wybranego drugiego języka romańskiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii) oraz odpowiednio wyższe z języka francuskiego

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U15 umie tłumaczyć z języka polskiego na język francuski/ wybrany drugi język romański i odwrotnie

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

K_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Warunkiem podejścia do egzaminu są:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności.

2. Zaliczenie w terminie pisemnych prac kontrolnych, wykonywanie prac projektowych i zadań domowych.

Ewaluacja testów:

60%-74% - dostateczny (3)

75% - 89% - dobry (4)

90%- bardzo dobry (5)

Oceny, które student otrzymał w trakcie semestru, są brane pod uwagę przy ocenie końcowej.

Zakres tematów:

1. Les sources du droit et différentes branches du droit.

2. Structure générale du système de juridictions françaises.

3. Le droit constitutionnel.

4. Le droit civil.

5. Le droit pénal.

6. Les métiers du droit.

7. Quelques locutions latines juridiques.

Les débats :

1) Faut-il légaliser l’euthanasie ?

2) Quelle loi sur la fécondation in vitro?

3) Le législateur devrait-t-il prendre des mesures (lesquelles) pour renforcer la parité hommes - femmes en politique et dans la vie professionnelle ?

4) Faut-il légaliser le mariage homosexuel ?

5) Faut-il légaliser la drogue douce ?

6) Quelles limites au caractère absolu du droit de propriété ?

7) La gestation pour autrui (GPA). Faut-il légaliser les mères porteuses ?

8) Le budget participatif. Et si les étudiants de notre université préparaient un projet pour la ville de Toruń ?

9) Quelles limites pour la liberté d'expression ?

10) Quelles mesures le législateur et la police peuvent-ils prendre pour lutter contre le terrorisme ?

11) Quelles mesures pour diminuer le chômage des jeunes ?

12) Quelles mesures pour le harcèlement (moral, sexuel, scolaire, au travail, numérique, dans le milieu familial) ?

13) Le droit d’asile et la politique migratoire.

14) La liberté de culte et la laïcité.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, okrągłego stołu, studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala C 3.47
Dorota Antoniewska-Lajus 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.