Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia 1700-K1-FIZJ-1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

W1: zna biofizyczne podstawy funkcjonowania komórek, tkanek

i narządów w tym skóry (K_W03)

W2: zna budowę i funkcje narządów i układów narządowych

w ciele człowieka (K_W05)

W3: zna budowę histologiczną komórek, tkanek i narządów

ze szczególnym uwzględnieniem skóry i przydatków skóry (K_W07)

W4: posiada ogólną znajomość i rozumie relacje pomiędzy budową i funkcjami organizmu człowieka ( K_W08)

U1: potrafi powiązać budowę narządów ciała z ich funkcjami (K_U05)

U2: wykorzystuje wiedzę anatomiczną do nauki przedmiotów kierunkowych na dalszych etapach kształcenia(K_U06)

U3: rozumie i potrafi opisać mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego (K_U08)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy teoretyczny (0-45 pkt. ≥ 51%) : W1-W5

Kolokwium pisemne (0-6 pkt. ≥ 60%): W1-W5

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W1-W5

Raporty / karty pracy (0-10 pkt. ≥ 60%): W1-W5, U1-U3, K1

Przedłużona obserwacja (0-15 pkt.; ≥ 50%): K1

Zakres tematów:

1. Podstawy neurofizjologii. Narządy zmysłu-czucie skórne.

2. Fizjologia układu krwiotwórczego

3. Ciśnienie tętnicze krwi i tętno- mechanizmy regulacyjne. Elektrokardiografia.

4. Hormonalna regulacja wydzielania wewnętrznego

na przykładzie osi podwzgórze-przysadka mózgowa- tarczyca

5. Fizjologia układu pokarmowego. Metabolizm

6. Ciśnienie filtracyjne. Szybkość filtracji kłębuszkowej. Mechanizmy autoregulacyjne.

7. Mechanika oddychania. Badanie spirometryczne w ocenie czynności układu oddechowego. Równowaga kwasowo-zasadowa.

Metody dydaktyczne:

metoda obserwacji

- ćwiczenia praktyczne

- metody eksponujące: film, pokaz

- metoda klasyczna problemowa

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka 11/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka 12/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.