Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuka etniczna 2525-s1ETN2Z-SZE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Albert Thiele, Sztuka Afryki, Warszawa 1974

Alina Trojan, Sztuka Czarnej Afryki

Wacław Korabiewicz, Makonde, wielcy rzeźbiarze, „Lud”, 1958-1959, s. 70 – 90

Marek Arpad Kowalski, Sztuka Afryki Wschodniej, etnografia Polska, t. XV, z. 2., s. 161-183

Jolanta Koziorowska, W drewnianym kręgu, „okolice”, 1989-1990, nr 10, s. 130-134,

Jolanta Koziorowska, Od Ruvumy do Maputo, Warszawa , 1984,

Jacek Olędzki, Sztuka demonstracyjna współczesnej Afryki (uwagi o nowych kierunkach twórczości rzexbiarskiej o charakterze ludowym), Polska Sztuka „Ludowa”, r./ XXX, 1976, z. 2., s. 97-114.

Styczyńska Anna, Współczesna rzeźba Makonde w zbiorach MAiEŁ, Prace i Materiały MAiEŁ, S.E., 1989-1990, nr 29.

Jerzy Kuniewski , Rzeźba Makonde, Katalog wystawy, Gdańsk 1988.Anna K. Wiśniewska, Styl Shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde z Tanzanii, Warszawa 2003.

Tibor Bodrogi, Sztuka Czarnej Afryki, Zakład im. Ossolińskich, 1968

Roy Sieber Out of Africa. Subsaharian Traditional Art. Catalogue

Anatolij Gromyko, Maski i rzeźby Tropikalnej Afryki, Moskwa, „Uskucctwo”, 1984.

Afryka magiczna, Wystawa Muzeum Ziemi Mińskiej, Mińsk Mazowiecki, brak roku wydania

Ewa Klajbor, Tingatinga. Nowoczesna szkoła malarstwa Tanzanii, Warszawa 2004

J. Koziorowska, Tingatinga, Malarstwo współczesnej Tanzanii, w: Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

Chisaburoh F.Yamada (red.),

Decorative Arts of Japan, Kodansha International, Tokio 1964.

Czurkowa M. H.

Tradycyjny ubiór japoński w zbiorach Muzeum Archeologicznego i

Etnograficznego w Łodzi, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, 1980, nr 21, s. 137 –168.

Kimono...

Kimono – kikonashi – to chishiki (kimono, sposób jego noszenia i wiedza o nim) Tokio1969.

Zaborowska Barbara.

Kimono. Jego dzieje i miejsce w japońskiej kulturze, Warszawa 2003, Wydawnictwo TRIO

Nadolska-Styczyńska Anna, Kimono, ozdoba nie tylko gejszy, [w:] Miecz i kimono. Sztuka dawnej Japonii, Beata Purc-Stępniak (red.) Gdańsk 2003.

Piękno nie do końca poznane. Kolekcja kimon w zbiorach MAiEŁ, w: Sztuka Dalekiego Wschodu ,J. Malinowski (red.), Warszawa 2008., s. 103-124.

Anna Kowalska-Lewicka, Shipibo, Wrocław 1969

Angelika Gebhart-Sayer, Geometryczne desenie Shipibo-Conibo w kontekście rytualnych, w: Estetyka Indian Ameryki Południowej, red. Katarzyna Zajda, Kraków 2007

Enaz Milanesi, Kobierce. Typy, wzory, techniki tkania dywanów wschodnich i europejskich, Arkady 1999

Maria Wrońska-Friend, Sztuka woskiem pisana, Batik w Indonezji i w Polsce, Gondawa, W-wa 2008.

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, Bogolan, Korhogo i inne tkaniny Afryki Zachodniej, w: : Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, Wybór i opracowanie: Richard Woodfield, wyd. polskie, Kraków, brw.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN 2007

Primitivism and Twentieth Century Art, ed. Jack Flam, Miriam Deutch, University of California Press, 1997;

Ornamente, (1000 motifs ornementaux par Claude Humbert, professeur a l`Ecole des arts decoratifs, Geneve, 1970

Jenifer Isaacs, Australian Living Heritage, Weldon Publishing 1990.

Estetyka Aborygenów. Antologia, red. Monika Bakke, Kraków 2004

Estetyka Afryki. Antologia, red. Małgorzata Cymorek, Kraków2008

Zofia Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986,

Eliza Kaczmarek, W świetle malarstwa kropkowego Aborygenów, w: Krystyna Kujawińska-Courtney, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Nadolska-Styczyńska, Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów,. Spotkania z kulturą Aborygenów i Papuasów, Łódź 2003.

Efekty uczenia się:

Lokalizuje główne wspólnoty etniczne

poszczególnych, wybranych obszarów

pozaeuropejskich (H1A_W04)

8. Rozumie specyfikę kulturową i

etniczną wybranych obszarów

pozaeuropejskich (H1A_W04)

9. Potrafi wyodrębnić cechy specyficzne

wybranych regionów świata i wskazać

zachodzące w nich zmiany kulturowe

(H1A_W04

1. Student posiada umiejętność

samodzielnego wyszukiwana materiałów

potrzebnych do przygotowania

wypowiedzi dotyczących sztuki etncznej

(H1A_U01, H1A_U03)

2. Bierze aktywny udział w dyskusji

ogólnej (H1A_U06)

. Student pojmuje potrzebę ciągłego

poszerzania wiedzy (H1A_K01)

2. Rozumie konieczność ochrony

dziedzictwa kulturowego obszarów pozaeuropejskich(H1A_K05)

Jest wrażliwy na problemy etniczne

oraz świadomy potrzeby upowszechniania

idei równości etnicznej, rasowej i

światopoglądowej (H1A_K04, H1A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie egzaminu pisemnego

Zakres tematów:

Definicje i sposoby badania sztuki etnicznej

Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki Afryki ( sztuka -nie sztuka; plastyka obrzędowa, sztuka a światopogląd, wybrane style sztuki Afryki; zdobnictwo przedmiotów użytkowych; przemiany w sztuce; sztuka współczesna

Wybrane aspekty sztuki Ameryki - zdobnictwo Indian Shipibo

Sztuka Australii ( sztuka a mitologia; malarstwo na korze; malarstwo punktowe; rzeźba )

Sztuka Japonii ( kimono)

Wybrane aspekty rękodzieła wschodniego (kobierce)

Wybrane sposoby zdobienia tkanin (Batik; tkaniny Afryki subsaharyjskiej)

Moda na etniczność w sztuce

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala C 2.45
Anna Nadolska-Styczyńska 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)