Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria i metodyka treningu sportowego 2600-SIW-TM-2-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

J. Lenik, S. Cieszkowski, Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów i nauczycieli, Rzeszów 2017,

D. Łomża, Trening zawodowca, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

W1: zna i rozumie mechanizmy działania i skutki uboczne oraz zagrożenia związane z treningiem sportowym- K_W11, K_W12

U1: potrafi identyfikować i diagnozować problemy związane z treningiem sportowym z uwzględnianiem kontekstu społecznego - K_U04, K_U07

U2: potrafi planować, realizować oraz dokumentować proces treningu sportowego - K_U10

K1: jest świadomy potrzeby pogłębiania wiedzy o treningu sportowym z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej - K_K03

K2 – jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej z różnymi podmiotami pozostając świadomy swoich specyficznych kompetencji - K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie projektu pisemnego – przygotowanie rocznego makrocyklu szkolenia sportowego w wybranej dyscyplinie sportu, opracowanie wybranych jednostek treningowych (W1, U1, U2) oraz

na ocenę na podstawie projektu praktycznego – przeprowadzenie części lub jednostki treningowej przygotowanego projektu pisemnego (U1, U2, K2)

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Ocena końcowa z ćwiczeń stanowi średnią ocen z projektu pisemnego i projektu praktycznego.

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

Ćw1. Zajęcia organizacyjne

Ćw2. Periodyzacja treningu sportowego

Ćw3. Zasady, środki, metody i formy oraz obciążenia treningu sportowego

Ćw4. Kształtowanie wytrzymałości

Ćw5. Kształtowanie siły i szybkości

Ćw6. Kształtowanie koordynacji, gibkości i skoczności

Ćw7. Metodyka nauczania techniki sportowej

Ćw8-14. Praktyczne aspekty treningu sportowego

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- dyskusja;

- metoda projektów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 12:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
każdy piątek, 11:00 - 12:30, Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Budynek 1), sala Sala konferencyjna
Krzysztof Wasilkiewicz, Tomasz Górzyński 18/18 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Budynek 1), sala Sala konferencyjna
Krzysztof Wasilkiewicz, Tomasz Górzyński 15/18 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Budynek 1), sala Sala konferencyjna
Krzysztof Wasilkiewicz, Tomasz Górzyński 16/19 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)