Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Architektura XIX-XXI w. 1402-A-1Zka-S1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

por. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Efekty uczenia się:

Student zyskuje podstawową wiedzę o głównych kierunkach, zjawiskach i trendach we współczesnej architekturze. Zna czołowych przedstawicieli kierunków oraz potrafi przypisać im konkretne realizacje.

Zna i rozumie podstawowe metody analizy oraz interpretacji obiektów architektonicznych; orientuje się w sposobie użycia nowoczesnych technik i materiałów budowlanych w celu osiągnięcia przez architekta określonego wrażenia wizualnego.

Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Zna elementarną terminologię architektoniczną pomocną w dalszej nauce.

Uzyskuje umiejętność samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego oraz na podstawowej wiedzy z zakresu krytyki artystycznej (architektonicznej).

Potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje na wybrany temat, analizować obiekt architektoniczny, oceniać i wartościować. Posiada elementarne umiejętności badawcze. Ma podstawę do kontynuowania nauki na poziomie studiów 2 stopnia.

Metody i kryteria oceniania:

Zagadnienia z zakresu budownictwa i architektury poparte przykładami; zajęcia z prezentacją multimedialną

Metody oceniania:

np.

- aktywność na zajęciach, obecność oraz aktywny udział w dyskusjach oraz prezentacja wybranego zagadnienia – U1, W5

- kolokwia w trakcie semestru polegające na sprawdzaniu terminologii i zagadnień omawianych na zajęciach – W3

- zaliczenie na ocenę na podstawie testu wyboru i testu otwartego – W1, W3.

Ocena końcowa jest wynikową powyższych aktywności studenta.

Kryteria oceniania:

np. Zaliczenie na ocenę na podstawie testu wyboru

ndst – 24 pkt. (60 %)

dst – 25-28 pkt. (~70%)

dst plus – 29-31 pkt. (~ 77%)

db – 32-34 pkt. (~85 %)

db plus – 35-37 pkt. (~92%)

bdb – 38-40 pkt. (100%)

np. Zaliczenie na ocenę na podstawie testu otwartego

ndst – od 57 pkt. (57%)

dst - 58-65 pkt. (~65%)

dst plus- 66-73 pkt. (~73%)

db- 74-81 pkt. (~81%)

db plus- 82-89 pkt. (~89%)

bdb- 90-100 pkt. (100%)

Zakres tematów:

Zakres tematów do opracowania przez studentów ustalany w trakcie zajęć. Tematy dobierane indywidualnie zgodnie z zainteresowaniami studenta. Student przygotowuje prezentację na 20-30 min (tj. ok. 8 stron tekstu z bibliografią). Po prezentacji następuje dyskusja, w której biorą udział wszyscy studenci.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

- doświadczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:00, sala 315
Joanna Kucharzewska 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)