Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura i wystroje w ujęciu historycznym – epoka nowoczesna 1401-AWSP-2L-AW-SJ
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

j.w.

Efekty uczenia się:

1. Efekty kształcenia (wiedza)

Student

- zna periodyzację kultury i zjawisk artystycznych w omawianym okresie, zna i rozumie ich ogólne historyczne konteksty (K_W03)

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie dziejów europejskiej architektury od połowy XVIII wieku do czasów współczesnych, (K_W02; K_W04)

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat stylów takich jak klasycyzm, historyzm, secesja, modernizm, postmodernizm, dekonstruktywizm (K_W04)

- zna genezę, kształtowanie się oraz przemiany form i typów architektonicznych, wystrojów oraz dekoracji architektonicznej od XVIII do XXI wieku (K_W05)

- zna podstawowe typy wystrojów wnętrz mieszkalnych, sakralnych, budynków użyteczności publicznej od klasycyzmu do czasów współczesnych; zna stosowane techniki, z uwzględnieniem okresów i przyczyn ich szczególnej popularności (malarstwo ścienne, boazerie, mural itp.) (K_W04

2. Efekty kształcenia (umiejętności):

Student:

- samodzielnie wyszukuje materiał fotograficzny [ikonograficzny] z zakresu architektury i wystrojów od okresu klasycyzmu po współczesność, korzystając przy tym z różnych źródeł (tradycyjnych oraz ICT) (K_U01)

- rozpoznaje i omawia style i typy architektury oraz odpowiadające im style wystrojów wnętrz od połowy XVIII do czasów współczesnych (K_U04, K_U06)

- rozpoznaje i datuje najistotniejsze dzieła architektury, rzeźby architektonicznej, wystrojów wnętrz mieszkalnych, sakralnych, budynków użyteczności publicznej od XVII do XXI wieku (K_U05)

- posługuje się fachową terminologią, odnoszącą się do form architektonicznych oraz ornamentyki nowoczesnej i współczesnej (K_U04; K_U06)

- na poziomie podstawowym analizuje dzieła omawianego okresu (K_U02; K_U04; K_U06)

3. Efekty kształcenia (kompetencje społeczne)

Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego (K_K01)

- ma świadomość doniosłości dziedzictwa kulturowego przeszłości; jest świadom spoczywającej na współczesnych odpowiedzialności za zachowanie jego wartości dla przyszłych pokoleń oraz jest zdolny do czerpania z niej inspiracji we własnej twórczości (K_K03, K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Wymagania egzaminacyjne:

(K_K01)

1. Rozpoznawanie dzieł na slajdach, wraz z autorem (architektem), datowaniem do ćwierćwiecza [obowiązuje znajomość dzieł, omawianych na wykładach] (K_U01; K_U04; K_U05)

2. Objaśnianie terminologii dot. sztuki i kultury [definicje należy opracować samodzielnie, wg wykładów oraz podanych opracowań słownikowo-encyklopedycznych] (K_W02; K_U01)

3. Rozwinięcie podanego zagadnienia o tematyce ogólnej – ogniskującego na zależności architektury, wystroju, dekoracji i funkcji przestrzeni – obejmującego zakres treści kształcenia wykładu i podstawowej literatury przedmiotu (K_W03; K_W04, K_W05; K_U01; K_U02; K_U06)

Zakres tematów:

1. Klasycyzm

2. Okres historyzm i rewolucji przemysłowej

3. Secesja i amerykańskie wysokościowce

4. Art deco

5. Modernizm

6. Wzornictwo skandynawskie

7. Architektura lat 60 i 70 XX wieku

8. Wnętrza w stylu Hight Tech

9. Postmodernizm

10. Dekonstruktywizm

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są jako wykład informacyjny, uporządkowany w układzie chronologicznym. W obrębie epok materiał ułożony jest problemowo. Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna (z wykorzystaniem fotografii, rysunków architektonicznych, wizualizacji 3D oraz filmów), w której zawarty jest opisany merytorycznie materiał zabytkowy, obowiązujący studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:30 - 20:00, sala Sala Tymona
Joanna Kucharzewska 19/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.