Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Immunomodulacyjne właściwości mikrobiomu człowieka i jego znaczenie w patogenezie chorób 1714-A-ZF-IWMCZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):
- udział w wykładach - 15
- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):
- czytanie literatury - 3
- przygotowanie do zaliczenia - 5

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Immunologia, J.Gołąb, M.Jakóbisiak, W.Lasek, T.Stokłosa, PWN Warszawa 2007

2. Immunologia kliniczna , M.Kowalski, Mediton 2000

3. Immunologia , Roitt, pod red. J.Żeromskiego , Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag Brema 1996

Literatura uzupełniająca:

4 Mikrobiota organizmu ludzkiego i jej wpływ na homeostazę immunologiczną – część I: KATARZYNA GREGORCZYK-MAŚLANKA, RYSZARD KURZAWA; Alergia Astma Immunologia 2016, 21 (3): 146-150

5. Wpływ naturalnej flory jelitowej na odpowiedź immunologiczną; Anna Strzępa, Marian Szczepanik; Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 908-920

Efekty uczenia się:

W1: Treść efektu przedmiotowego - K_A.W15 (efekt kierunkowy): zna pojęcia mikrobiom, mikrobiota, dysbioza, probiotyk, prebiotyk, symbiotyk i rozumie różnice pomiędzy nimi;

W2: Treść efektu przedmiotowego - K_A.W15 (efekt kierunkowy): zna, rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy działania flory jelitowej człowieka

W3: Treść efektu przedmiotowego - K_A.W15 (efekt kierunkowy): zna mechanizmy immunomodulacyjnego działania probiotyków.

W4: Treść efektu przedmiotowego - K_C.W7 (efekt kierunkowy): zna przykłady chorób, w leczeniu których stosowane są probiotyki

U1: Treść efektu przedmiotowego - K_D.U1 (efekt kierunkowy): potrafi wyjaśnić związek pomiędzy mikroflorą człowieka, jego układem immunologicznym a objawami klinicznymi

U2: Treść efektu przedmiotowego - K_A.U16 (efekt kierunkowy): potrafi wyjaśniać wpływ żywności funkcjonalnej na skład mikroflory człowieka

K1: Treść efektu przedmiotowego - K_A.K1.(efekt kierunkowy): ma świadomość konieczności samokształcenia i systematycznego wzbogacania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie ustne na ocenę na podstawie obecności na wykładzie

i odpowiedzi ustnej

ndst - <12,0 pkt (<60%)

dst- 12,0 pkt (60%)

dst plus- 13,6 pkt (68%)

db- 15,2 pkt (76%)

db plus- 16,8 pkt (84%)

bdb- 18,0 pkt (90%)

Zakres tematów:

1 charakterystyka mikrobiomu człowieka: skład, występowanie, czynniki środowiskowe wpływające na jego zmiany, zaburzenia mikrobiomu;

2. funkcje mikrobiomu ze szczególnym omówieniem właściwości immunomodulacyjnych: regulacja przez bezpośredni kontakt oraz wytwarzanie krótko-łańcuchowych kwasów tłuszczowych.

żywność funkcjonalna: probiotyki, prebiotyki i symbiotyki. Potencjalne korzyści stosowania probiotyków i prebiotyków w suplementacji mikroflory człowieka i modulacji odpowiedzi zapalnej;

3. Udział mikroflory w patogenezie chorób cywilizacyjnych:

- związek przewlekłego stanu zapalnego i mikroflory jelitowej z otyłością i opornością na insulinę;

- modulacja odpowiedzi odpornościowej przez mikrobiom jako czynnik rozwoju nowotworów

4. modulacja mikrobiomu jako istotny czynnik wpływający na skuteczność immunoterapii przeciwnowotworowych – najnowsze doniesienia

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.