Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie usługami prozdrowotnymi 2600-SIW-M4-ZU-3-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Zażądanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautasch, wydanie 2, Warszawa 2015.

Zażądanie podmiotem leczniczym, red. M. Dobska, PZWL, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, wydanie 2, Warszawa 2016.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.

Efekty uczenia się:

U1: Student sprawnie wykorzystuje poznane zasady i instrumentarium zarządzania w praktyce biznesowej – K_U03, K_U13.

U2: Student rozumie i potrafi analizować zmiany zachodzące w otoczeniu organizacyjnym, potrafi charakteryzować, klasyfikować i prezentować usługi prozdrowotne – K_U03, K_U13.

K1: Student posiada umiejętność planowania działań prozdrowotnych – K_K09

K2: Student ma świadomość znaczenia czynnika ludzkiego w kreowaniu zdrowego stylu życia praz działalności organizacji prozdrowotnych – K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- metoda zaliczenia: na podstawie aktywnego brania udziału w ćwiczeniach i przygotowania do ćwiczeń oraz testu pisemnego – U1, U2, K1, K2

- kryteria oceniania: 90% - bdb, 80% - db plus, 70% - db, 60% - dst plus, 51% - dst.

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń - praktyczne aspekty tworzenia i zażądania organizacjami sektora usług prozdrowotnych, w szczególności:

- wizja, strategia i rozwój firmy;

- analiza rynku i konkurencji;

- biznesplan;

- wprowadzenie nowego produktu na rynek;

- jakość certyfikowana.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- metoda poszukująca - ćwiczeniowa;

- metoda poszukująca - studium przypadku;

- metoda poszukująca - klasyczna problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala Sala konferencyjna
Tomasz Górzyński 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Budynek 1)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)