Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań medioznawczych 2401-D-S2-1-MBM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Jemielniak Dariusz. 2019. Badania jakościowe. Warszawa: PWN, t. 1 i 2.

Kozinets R.V., 2012 Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa.

Rose G., 2010 Interpretacja materiałów wizualnych. Warszawa.

Silverman David (ed.). 2016. Qualitative research. London: SAGE.

Treść wykładów.

Efekty uczenia się:

K_W01

Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu nauki o mediach i komunikacji społecznej, zna miejsce dyscypliny w systemie nauk i relacje wobec innych nauk (w szczególności politologii, socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, ekonomii).

S2A_W01

K_W08

Ma ugruntowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań, dysponuje pogłębioną znajomością metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla medioznawstwa i komunikologii oraz wiedzą o metodach i narzędziach właściwych dla dyscyplin pokrewnych, których implementacja jest możliwa na gruncie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

S2A_W06

K_U08

Rozumie i analizuje zjawiska z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej, oceniając je z uwzględnieniem teoretycznej i metodologicznej podbudowy; stosuje metodę badawczą.

S2A_U08

K_U02

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych; formułuje własne opinie, zachowując krytycyzm w doborze danych i metod analizy.

S2A_U02

K_K03

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także status i zadania lidera.

S2A_K02

K_K04

Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania, określonego przez siebie lub przez innych.

S2A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

1. Kurs kończy się egzaminem pisemnym, który odbędzie się w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej (poprawka w trakcie sesji poprawkowej).

2. Do egzaminu zostaną dopuszczeni studenci, którzy uzyskają pozytywną ocenę z laboratorium.

3. Egzamin składał się będzie z:

a. pojęć do wyjaśnienia (2 pkt. za każde pojęcie): pojęcia wyjaśniamy 2-3 zdaniami, tak by pokazać, że rozumiemy jakieś szczegółowe zagadnienie, przytaczając najważniejsze kwestie i autora pojęcia;

b. kategorii opisowych (5 pkt. za każdą kategorię): odpowiedź stanowi zazwyczaj dłuższą formę pisemną. Odpowiadając na pytania problemowe należy (tam, gdzie to możliwe):

- podać definicję/definicje problemu i związane z nim podstawowe pojęcia, typologie, funkcje,

- omówić najważniejsze cechy i punkty wyróżniające dane podejście, koncepcję,

- przywołać autorów danej koncepcji i ich podejście;

c. pytań problemowych (6 pkt. za pytanie): każdy z Państwa stanie przed problemem badawczym do rozwiązania. Rozwiązanie problemu powinno:

- nawiązywać do poznanych teorii i założeń metodologicznych,

- przedstawiać konkretny projekt procesu badawczego,

- zawierać uzasadnienie zastosowania wybranych metod badawczych.

4. Egzamin będzie trwał 60 minut.

5. Egzamin oceniany jest w systemie punktowym wg akademickiej skali, gdzie ocena pozytywna uzyskana zostaje przez osoby, które zdobyły 60% punktów.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Metody badań medioznawczych online - przegląd zagadnień

2. Projektowanie i specyfika procesu badawczego w Internecie

3. Netnografia

4. Krytyczna analiza dyskursu w mediach społecznościowych

5. Badania wizualności w sieci

6.Ekonomia polityczna platform społecznościowych

7. Badania big data i SNA

8. Egzamin

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny)

Wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala Sala wykładowa I
Łukasz Wojtkowski 44/42 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.