Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sport osób z niepełnosprawnością 2600-SIW-M3-SO-3-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kosmol A. red.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca :

Bolach E.: Przepisy obowiązujące w dyscyplinach sportu inwalidów. AWF, Wrocław 1982.

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Molik B., Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A.; Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Skrypt AWF Warszawa 2008.

Morgulec – Adamowicz N., Kosmol A.: Sportowe formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych. Adoptowana aktywność fizyczna. Wyd. PTN – AAF. Warszawa 2011

Orzech j., Sobiecka J.: Sport osób niepełnosprawnych. Wyd. PSON, Kraków 1989.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych.; Vademecum – Sport Niepełnosprawnych, przepisy i regulaminy Oficyna Wydawnicza „Aba” 2006.

Nowotny J. i wsp.: Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.

Inni autorzy oraz artykuły w czasopismach specjalistycznych oraz strony www.

Efekty uczenia się:

Studenci po ukończeniu ćwiczeń z przedmiotu Sport osób z niepełnosprawnością potrafią planować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-sportowe z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Prawidłowo dobierać sprzęt, dyscyplinę, trening sportowy uwzględniając specyficzne możliwości motoryczne niepełnosprawnych (U1-U2).

Studenci podejmują samodzielne decyzje i biorą za nie odpowiedzialność. Dostrzegają rozwój w różnych dziedzinach nauk o kulturze fizycznej i rozumieją znaczenie uczenia się przez całe życie dla własnego profesjonalizmu.

Biorą odpowiedzialność podczas ćwiczeń za bezpieczeństwo swoje i innych, a także swoją postawą promują zdrowie i różne formy aktywności fizycznej (K1-K4).

Zdobywa podstawy teoretyczne sporu osób niepełnosprawnych (W1-W4).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - student uzyskuje ocenę na podstawie sumy punktów za następujące aktywności:

- poprowadzenie zabawy lub gry dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla osób z niepełnosprawnością wzrokową 0-10 punktów ale nie mniej niż 6 punktów (U1, U2, K3)

- przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranej dyscyplin sportowej 0-20 punktów, ale nie mniej niż 12 punktów (W1, W3)

- zaliczenie praktyczne - tor przeszkód na wózkach aktywnych - 0-20 punktów, ale nie mniej niż 12 punktów (K1, K3, K4)

- zaliczenie teoretyczne - pytania otwarte - 0-20 punktów (W2, W4, K2)

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z powyższych aktywności. Ocena z ćwiczeń stanowi sumę punktów uzyskanych z poszczególnych ocenianych kryteriów:

Ocena końcowa z ćwiczeń:

70-65 pkt. bdb

64-59 pkt. db+

58-53 pkt. db

52-47 pkt. dst+

46-35 pkt. dst

Zakres tematów:

1. Specyfika prowadzenia zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na różnych rodzajach wózków, asekuracja w czasie prowadzenia zajęć na wózkach. Pokonywanie toru przeszkód jako propozycja aktywności fizycznej dla osób poruszających się na wózkach. (5h).

2.Specyfika prowadzenia zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, podstawy asekuracji na zajęciach (5h).

3. Problemy osób z niepełnosprawnością ruchową podejmujących różne aktywności ruchowe (5h).

4. Problemy osób z niepełnosprawnością wzrokową podejmujących różne aktywności ruchowe (5h).

5. Gry i zabawy na wózkach aktywnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (5h).

6. Zespołowe gry sportowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową (5h).

7. Zespołowe gry sportowe dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (5h).

8. Letnie dyscypliny paraolimpijskie uprawiane przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (7h).

9. Zimowe dyscypliny paraolimpijskie uprawiane przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (3h).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: pokaz, ćwiczeniowa, doświadczeń, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, referatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:00 - 15:30, sala Sala gimn. 2
każdy piątek, 12:30 - 14:00, sala Sala gimn. 2
Mikołaj Kurczewski, Anna Srokowska 21/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Gagarina 35)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.