Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1.1. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej 1600-LekM21FIZFIZ-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

W1:Opisuje mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej w organizmie człowieka (B K_W01).

W2:Zna mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, enzymy biorących udział w trawieniu oraz przebieg wchłaniania produktów trawienia (B K_W18).

W3:Zna konsekwencje nieprawidłowego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych i kalorycznych posiłków (B K_W19).

W4:Zna konsekwencje niedoboru i zbyt wysokiego poziomu witamin i minerałów w organizmie człowieka (B K_W20).

W5:Zna sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a środowiskiem zewnątrzkomórkowym (B K_W21).

W6: Zna podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym oraz wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych, gładkich i funkcje krwi (B K_W24).

W7: Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego i powłok skórnych oraz rozumie zależności istniejące między nimi (B K_W25).

W8:Zna mechanizm działania hormonów oraz konsekwencje zaburzeń gospodarki hormonalnej (B K_W26).

W9:Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn (B K_W27).

W10:Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (B K_W29).

U1: Określa zintegrowaną odpowiedź organizmu człowieka na wysiłek fizyczny statyczny i dynamiczny, ekspozycję na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi i odwodnienie, nagłą pionizację, a także przejście od stanu snu do stanu czuwania (B K_U07).

K3: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin teoretyczny (≥60%): W1,W2, U1, K1, K2

Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

cena procent punktów

bardzo dobra 95 – 100%

dobra plus 88 – 94%

dobra 80 – 87%

dostateczna plus 71 – 79%

dostateczna 60 – 70%

niedostateczna 0 – 59%

Zakres tematów:

1. Układ krążenia - elektrofizjologia mięśnia sercowego, wpływ zmian stężenia wybranych elektrolitów na zjawiska elektrofizjologiczne

2. Układ krążenia – Mechanizm skurczu mięśnia sercowego. Regulacja ciśnienia tętniczego

3. Układ krążenia – Integracja krążeniowo- oddechowa

4. Układ oddechowy – Mechanika oddychania

5. Układ oddechowy – Ośrodkowa regulacja układu oddechowego.

6. Układ oddechowy – Fizjologiczna adaptacja czynności układu oddechowego do warunków wysokogórskich.

7. Proces filtracji kłębuszkowej i mechanizmy regulacji wewnątrznerkowej: równowaga kłębuszkowo-kanalikowa, autoregulacja miogenna, reg. metaboliczna, kanalikowo-kłębuszkowe sprzężenie zwrotne

8. Mechanizmy transportu kanalikowego. Mechanizmy działania diuretyków w kanaliku nerkowym

9. Rola nerek w regulacji objętości płynów ustrojowych i ciś. tętniczego

10. Regulacja hormonalna czynności organizmu

11. Regulacja funkcji rozrodczych u mężczyzn i kobiet.

12. Regulacja czynności układu pokarmowego. Metabolizm

13. Biologiczny proces kształtowania orientacji seksualnej człowieka.

14. Mechanizmy hemostatyczne. Równowaga i zaburzenia układu hemostazy.

15. Rola nerek i układu oddechowego w gospodarce kwasowo- zasadowej

Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny 244/312 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.