Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.2. Immunologia 1600-LekM21NPKIMM-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

jak w części ogólnej

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1: Omawia rozwój i budowę układu odpornościowego w zakresie wszystkich jego składowych tj. komórek odpornościowych, tkanek i narządów (z uwzględnieniem podziału na narządy centralne i obwodowe) – C K_W20

W2: Określa podział mechanizmów obronnych na wrodzone i nabyte. Rozróżnia poszczególne elementy układu odpornościowego ze względu na ich działanie swoiste i nieswoiste – C K_W20

W3: Opisuje typy odpowiedzi immunologicznej: komórkową i humoralną. Opisuje reakcje komórkowe i humoralne wraz z białkami z komórkami , które biorą w nich udział.

C K_W20

W4: Opisuje mechanizmy obronne układu odpornościowego w różnych typach infekcji (wirusowa, bakteryjna, pasożytnicza,

grzybicza) C K_W20

K1: Dostrzega potrzebę stałego dokształcania się -K_K08

K2: Posiada nawyk samokształcenia i aktualizacji posiadanej wiedzy

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia przedmiotu Immunologia zostały dokładnie opisane w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Immunologii.

Wykłady:

- weryfikacja w ramach końcowego kolokwium zaliczeniowego z całości przedmiotu; do zaliczenia wymagane jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi

(W1, W2, W3, W4, K1, K2)

Przedmiot kończy się egzaminem z modułu: Nauki przedkliniczne.

Zakres tematów:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do immunologii. Struktura i powstawanie układu odpornościowego.

2. Podział mechanizmów obronnych: naturalne i adaptacyjne ;

3. Typy odpowiedzi immunologicznej (reakcje komórkowe, humoralne)

4. Prezentacja antygenu.

5. Reakcje z nadwrażliwości- definicje.

6. Atopia; reakcje z nadwrażliwości typu I.

7.. Reakcje z nadwrażliwości typu II, mechanizmy, przykłady.

8.Reakcje z nadwrażliwości typu III i IV; przykłady, mechanizmy.

9. Immunologia infekcyjna; mechanizmy obronne w różnych typach infekcji. Reakcje odpornościowe na zakażenie, sepsa.

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

-metody podające: wykład informacyjny, wykład problemowy z prezentacją multimedialną

- wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Michałkiewicz 264/312 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.