Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.2. Immunologia 1600-LekM21NPKIMM-J
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Immunologia, J.Gołąb, M.Jakóbisiak, W.Lasek, T.Stokłosa; PWN Warszawa 2017

2. Immunologia, K.Bryniarski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

3. Immunologia -funkcje i zaburzenia układu immunologicznego , Abul K. Abbas, red. J.Żeromski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1.Immunologia kliniczna , M.Kowalski; Mediton 2000

2. Immunologia ,Ivan Roitt, Jonathan Brostoff; PZWL, Warszawa

200

3. Immunochemia w biologii medycznej, pod red. Iwony Kątnik-

Prastowskiej; PWN Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia:

W6: Omawia immunologiczne metody rozpoznawania niedoborów odporności -C K_W22

W8: Omawia przykłady chorób z nadwrażliwości- C K_W22

U1: Potrafi dobrać właściwe badania immunodiagnostyczne, niezbędne w ocenie funkcjonowania układu odpornościowego w warunkach zdrowia i choroby -C K_U08

U2: Potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać podstawowe techniki immunodiagnostyczne, oparte o reakcję antygen-przeciwciało, jak metoda immunoenzymatyczna ELISA oraz prawidłowo zinterpretować wynik badania- C K_U08

U3: Wykonuje izolację komórek odpornościowych z krwi obwodowej i fenotypownie komórek odpornościowych metodą cytometrii przepływowej- C K_U08

K1: Dostrzega potrzebę stałego dokształcania się -K_K08

K2: Posiada nawyk samokształcenia i aktualizacji posiadanej wiedzy

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- wejściówki na ćwiczeniach (punktowane: 1-10pkt)

-wejściówka napisana na minimum 60% pkt- zal

-wejściówka napisana poniżej 60%: -1pkt ( odejmowany z punktacji kolokwium końcowego)

-obserwacja ciągła /aktywność na zajęciach: (punktowana 0-1 pkt)

(W6, W8, U1- U3, K1, K2)

Prezentacje /referaty:

( W5- W15, U1, K1, K2)

Kolokwium końcowe zaliczeniowe:

Test jednokrotnego wyboru, 25-30 pytań, materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.

(W1-W17, U1-U3)

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu należy uzyskać minimum 60% pkt z testu końcowego. W punktacji kolokwium końcowego zostaną uwzględnione wszystkie punkty ujemne i dodatnie, uzyskane podczas ćwiczeń i seminariów.

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

1. Oznaczanie poziomu wybranych cytokin metodą ELISA.

- cytokiny-pojęcie, podział

- testy immunoenzymosorpcyjne

- podział metod immunoenzymatycznych (homo- i heterogenne, konkurencyjne i niekonkurencyjne, pośrednie i kanapkowe)

- chromogeny, przykłady

- Zastosowanie metod immunoenzymatycznych ELISA w immunodiagnostyce.

2.Wrodzone niedobory immunologiczne-analiza przypadków klinicznych.

Samodzielny opis przypadków chorobowych związanych z upośledzeniem układu immunologicznego ze szczegółową analizą objawów klinicznych i parametrów diagnostycznych, umiejętność analizy wyników badań laboratoryjnych, próba postawienia diagnozy.

3.Ocena fenotypu komórek odpornościowych metodą

cytometrii przepływowej.

Zasada działania i budowa cytometrów przepływowych oraz sorterów komórek.

Kliniczne i pozakliniczne wykorzystanie cytometrii przepływowej

Analiza fenotypu komórek – przykłady

4. Niedobory odporności związane z zaburzeniami czynności komórek żernych.

Zasada działania i budowa cytometru przepływowego.

Chemotaksja, fagocytoza, mechanizmy wewnątrzkomórkowego zabijania, NET.

Wrodzone neutropenie, przewlekła choroba ziarniniakowa, zespół Chediaka-Higashiego, niedobory cząsteczek adhezyjnych. Niedobory związane ze szlakiem IL-12 i IFN-gamma. Niedobory składników dopełniacza.

Migratest, Phagotest, Bursttest

5.

Zaliczenie przedmiotu, kolokwium końcowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- metody: ćwiczeniowa, laboratoryjna, klasyczna problemowa, pokazu (zaplanowanie i wykonanie podstawowych metod immunodiagnostycznych, odczyt i prawidłowa interpretacja wyniku)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Michałkiewicz, Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 11/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 10/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 9/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 10/12 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 12/12 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 10/12 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 12/12 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 11/12 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 10/12 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 11/12 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 10/12 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 10/12 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 12/12 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 11/12 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 11/12 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 9/12 szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 11/12 szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 9/12 szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 7/12 szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 9/12 szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 10/12 szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 8/12 szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 10/12 szczegóły
24 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 8/12 szczegóły
25 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 12/12 szczegóły
26 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.