Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4.3. Projektowanie badań naukowych z uwzględnieniem aspektów bioetyki 1600-LekM21PBNPBN-J
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 6
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badania i publikacje w naukach biomedycznych (tom 1), C. Watała i wsp., wyd. Alfa Medica Press, Bielsko – Biała 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Bioetyka. J. Różyńska i wsp. wyd. Wolter Kluwers, Kraków 2013

Efekty uczenia się:

W1: – Zna zasady prowadzenia badań naukowych w medycynie (B K_W34)

U1: - Potrafi wyróżnić poszczególne typy badań naukowych stosowanych w medycynie i wyjaśnić przycyzny takiego podziału (B K_U13)

U2: – Potrafi korzystać z interentowych baz danych piśmiennictwa oraz baz indeksujących czasopisma w zależności od ich wartości naukowej (B K_U11)

K1: – Posiada świadomość ograniczeń swoej wiedzy i świadomośc podnoszenia swoich kompetencji w zakresie stosowania badań naukowych w medycynie (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. – W1, U1, U2, K1

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

Test zaliczeniowy na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej.

Zakres tematów:

Badania naukowe są podstawą współczesnej medycyny. Ich prawidłowe projektowanie i prowadzenie to kluczowe umiejętności konieczne dla uzyskiwania wysokiej jakości danych z badań podstawowych i klinicznych. Bardzo duży nacisk kładzie się w tym kontekście na prowadzenie badań zgodnie z normami bioetycznymi, tak, aby uwzględnić potrzeby pacjentów.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom zakresu zagadnień obejmujących projektowanie badań naukowych zgodnie z wymogami bioetyki.

Studenci zapoznawani są z klasyfikacją poszczególnych rodzajów badań podstawowych i klinicznych, zasadami doboru pacjentów do grup badanych, regulacjami bioetycznymi dotyczącymi prowadzenia badań naukowych z udziałem pacjentów oraz innymi zagadnieniami powiązanymi z tematem seminarium.

Metody dydaktyczne:

- seminarium

- klasyczna metoda problemowa - projekt

- prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Grzybowski, Tadeusz Tadrowski 21/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Radziszewska, Jacek Swobodziński 19/24 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Tadrowski 22/24 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Tadrowski 23/24 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński 21/24 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Swobodziński 20/24 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Tadrowski 23/24 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński 20/24 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Tadrowski 20/24 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński 16/24 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Swobodziński, Anna Radziszewska 20/24 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński 18/24 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.