Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przekładoznawstwa 2591-s1KOMP3Z-PP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium - (K_W03), (K_W07), (K_W11), (K_W12), (K_W13); (K_U01), (K_U06); (K_K01), (K_K02).

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium sprawdzającego zrealizowanie wszystkich zakładanych efektów kształcenia uwzględniających opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa. Spis zagadnień znajduje się u wykładowcy i jest udostępniany studentom pod koniec semestru. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 70% - dostateczny plus, 75% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Rozumienie przekładu, jego definicja i status w kulturze. Typologia przekładu.

3. Przekładoznawstwo jako dyscyplina naukowa.

4. Przekład jako specyficzny typ komunikacji.

5. Przekład jako operacja na tekstach.

6. Język docelowy w przekładzie. Jednostka tłumaczenia.

7. Ekwiwalencja przekładowa i jej typologia.

8. Pojęcie adekwatności przekładu i jego adresata.

9. W poszukiwaniu optymalnej postaci przekładu. Wariantywność przekładu.

10. Transformacje przekładowe.

11. Problem (nie)przekładalności kulturowej.

12. Nazwy własne jako problem translatorski.

13. Ocena jakości przekładu i jego kryteria. Błędy w tłumaczeniu.

14. Kolokwium zaliczeniowe.

15. Podsumowanie zajęć i wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Rzepnikowska 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.