Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot kierunkowy: socjologia 2500-SKJPO-KD0-SOCJ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

G. Babiński, Etapy procesu badawczego, [w:] Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, oprac. M. Malikowski, M. Niezgoda, Tyczyn 1997, t. 1.

Badania jakościowe. Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, t. 2, Warszawa 2012.

P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Stawiński (wyd. dowolne).

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2004.

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 2008 (lub inne wyd.).

M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2007.

L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, wyd. IV zmienione, Katowice 2003.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa (wyd. dowolne).

Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, pod red. K. Lutyńskiej i A. P. Wejland, Wrocław 1983.

ORAZ: Słownik socjologiczny, Encyklopedia socjologii.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

aktywność podczas ćwiczeń

prace pisemne

Zakres tematów:

Socjologia jako dyscyplina naukowa.

Człowiek – istota społeczna. Socjalizacja.

Procesy nabywania kultury (na przykładzie zabawy).

Małe i duże grupy społeczne, czyli mikro- i makroscojologia w zarysie.

Różnice społeczno-kulturowe: style życia, podkultury, nowoplemiona.

Proksemika i dystanse społeczne. O społeczno-kulturowych wymiarach przestrzeni.

Statyka i dynamika życia społecznego. Moda jako mechanizm zmiany społeczno-kulturowej.

Ruchliwość społeczna (horyzontalna i wertykalna).

Współczesne teorie socjologiczne: teoria wymiany; teoria kapitału społecznego.

Od pomysłu do raportu - proces badawczy i jego etapy. Metody i techniki badań społecznych: obserwacja, wywiad. Konstruowanie narzędzia badawczego – ankieta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 108
Mirosława Radowska-Lisak 15/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 108
Mirosława Radowska-Lisak 15/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 108
Mirosława Radowska-Lisak 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.