Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prowadzenie badań naukowych 1600-SDA2-PBN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: -
Literatura:

Piśmiennictwo:

1. Amar-Singh D., Abu Bakar A., Sararaks S.: The Medical Research Handbook. Planning a Research Project. Analysing & report writing. Publication & Translating Research Into Practice. Clinical Research Centre Perak (CRC Perak) and the Ins tute for Health Systems Research (IHSR), 2011, DOI: 10.13140/2.1.1672.8968

2. Staff A., Lodrup Carlsen K.C., Jacobsen A.F., Omenaas E.: The Research. Handbook. Published by Oslo University Hospital in collaboration with Haukeland University Hospital, 6th edition, Oslo 2014

Efekty uczenia się:

W1 – Cele badań naukowych w medycynie (K_W01)

W2 - Projektowanie badań naukowych (K_W02)

W3 - Rodzaje badań (K_W01)

W4- Etyka w badaniach naukowych (K_W10)

W5: Posiada wiedzę o prawach własności intelektualnej w badaniach naukowych (K_W08)

U1 - Prowadzenie przeglądów piśmiennictwa (K_U01)

U2 - Identyfikacja zmiennych (K_U10)

U3 - Metody zbierania danych (K__U10)

U4 - Planowanie analizy i interpretacji danych (K_U10)

U5 - Zarządznie projektami naukowymi (K_U11)

K1 - Identyfikacja badań wymagających zgody Komisji Bio-Etycznej (K_K09)

K2 - Monitorowanie postepu badań (K_K03)

K3 - Wnioski o finansowanie badań naukowych (K_K03)

K4 - Implikacje praktyczne badań naukowych w medycynie (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny (15 zamkniętych pytań, 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź) W1-W5, U1-U5, K1-K4

Przeliczenia procentowe poprawnych odpowiedzi/uzyskanych punktów na skalę ocen przedstawia poniższa tabela:

% Ocena

>92% bardzo dobry (5)

84-91% dobry plus (4+)

76-83% dobry (4)

68-75% dostateczny plus (3+)

56-67% dostateczny (3)

Zakres tematów:

1. Cele i projektowanie badań przedklinicznych i klinicznych - rodzaje i fazy badań medycznych;

2. Praktyczne podejście do wyszukiwania literatury, korzystanie z medycznych baz danych (Medline, Embase, Cochrane Library);

3. Identyfikacja zmiennych w badaniach klinicznych;

4. Przygotowanie protokołu badania klinicznego;

5. Stosowanie różnych technik gromadzenia, analizy i interpretacji danych;

6. Zarządzanie badaniami klinicznymi;

7. Rola Komisji Bio-Etycznej w badaniach medycznych;

8. Źródła finansowania badań w medycynie;

9. Praktyczne implikacje badań medycznych - Medycyna oparta na faktach (wytyczne, zalecenia, stanowiska).

Metody dydaktyczne:

Wykłady

Ćwiczenia:

• Dyskusja

• Prezentacje

Warsztaty praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Kubica 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)