Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

3.1. Anatomia, fizjologia 1600-LekM4CPAF-J
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 4 godziny seminariów w trybie e-learningu
2 godziny wykładów w trybie e-learningu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

2) Brzozowski T. (red) Fizjologia człowieka. Konturek. wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław 2019, wyd. 3

Atlasy anatomiczne:

1) Sobotta J. Atlas anatomii człowieka t. 1-3; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2019, wyd. 24.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia – wiedza

W1: zna międzynarodowe mianownictwo anatomiczne w języku polskim i angielskim lub łacińskim dotyczące struktur układu pokarmowego – A.W1

W2: zna budowę narządów układu pokarmowego (oko, ucho) – A.W2

W4: opisuje stosunki topograficzne między strukturami układu pokarmowego – A.W3

Efekty uczenia – umiejętności

U1: wyjaśnia anatomiczne podstawy badania narządów układu pokarmowego – A.U3

U2: wnioskuje o relacjach między strukturami układu pokarmowego na podstawie znajomości anatomii topograficznej – A.U4

U3: posługuje się w mowie i piśmie międzynarodowym mianownictwem anatomicznym – A.U5

Efekty uczenia – kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

K1: korzystania z obiektywnych źródeł informacji – K.K01

K2: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych – K.K07

Metody i kryteria oceniania:

1) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z modułu, których treści są zgodne z efektami kształcenia zawartymi w sylabusie.

Na seminarium student zobowiązany jest być przygotowanym merytorycznie z zakresu zagadnień przewidzianych w planie zajęć.

Zakres tematów:

seminaria:

1) Podział i budowa układu pokarmowego.

2) Budowa i funkcje narządów układu pokarmowego.

3) Czynność zewnątrzwydzielnicza gruczołów układu pokarmowego.

e-learning:

1) Drogi wyprowadzających żółć ich podział i budowa.

2) Fizjologia trawienia pokarmów.

3) Czynność zewnątrzwydzielnicza wątroby

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków z wykorzystaniem filmów preparacyjnych i plansz anatomicznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Małgorzata Tafil-Klawe 21/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Małgorzata Tafil-Klawe 22/24 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Małgorzata Tafil-Klawe 23/24 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Małgorzata Tafil-Klawe 19/24 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Małgorzata Tafil-Klawe 21/24 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Małgorzata Tafil-Klawe 24/24 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Małgorzata Tafil-Klawe 23/24 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Małgorzata Tafil-Klawe 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.