Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1.1. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej 1600-LekM21FIZFIZ-J
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 44
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

W1:Opisuje mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej w organizmie człowieka (B K_W01).

W2:Zna mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, enzymy biorących udział w trawieniu oraz przebieg wchłaniania produktów trawienia (B K_W18).

W3:Zna konsekwencje nieprawidłowego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych i kalorycznych posiłków (B K_W19).

W4:Zna konsekwencje niedoboru i zbyt wysokiego poziomu witamin i minerałów w organizmie człowieka (B K_W20).

W6: Zna podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym oraz wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych, gładkich i funkcje krwi (B K_W24).

W7: Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego i powłok skórnych oraz rozumie zależności istniejące między nimi (B K_W25).

W8:Zna mechanizm działania hormonów oraz konsekwencje zaburzeń gospodarki hormonalnej (B K_W26).

W9:Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn (B K_W27).

W10:Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (B K_W29).

U1: Określa zintegrowaną odpowiedź organizmu człowieka na wysiłek fizyczny statyczny i dynamiczny, ekspozycję na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi i odwodnienie, nagłą pionizację, a także przejście od stanu snu do stanu czuwania (B K_U07).

K1:Posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu (K_K02).

K2:Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03).

K3:Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń z Fizjologii jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich raportów i kolokwiów śródsemestralnych, a także pozytywną ocenę w zakresie kompetencji społecznych..

Praktyczne wykonanie ćwiczeń (opracowanie raportów): (0-15 pkt.; >≥60%); W1-W4, W6-W10, U1,U2, K1-K3

Kolokwium pisemne (≥60%); W1-W4, W6-W10, U1, K1, K3

Wejściówka pisemna (≥60%), W1-W4, W6-W10, U1, K1, K3

Przedłużona obserwacja (pkt.; >60%); K1-K3

Zakres tematów:

1. Elektrofizjologia mięśnia sercowego

2. Wpływ autonomicznego układu nerwowego oraz wybranych substancji farmakologicznie czynnych na mięsień sercowy

3. Układ krążenia- ćwiczenia praktyczne: ciśnienie tętnicze krwi i jego regulacja, wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia, EKG i jego interpretacja

4. Układ krążenia- ćwiczenia praktyczne: ciśnienie tętnicze krwi i jego regulacja, wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia, EKG i jego interpretacja

5. Układ krążenia- ćwiczenia praktyczne: ciśnienie tętnicze krwi i jego regulacja, wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia, EKG i jego interpretacja

6. Układ krążenia- ćwiczenia praktyczne: ciśnienie tętnicze krwi i jego regulacja, wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia, EKG i jego interpretacja

7. Badania czynnościowe układu oddechowego - pomiar objętości, pojemności płuc.

8. Badania czynnościowe układu oddechowego - spirometria porównawcza.

9. Wpływ surfaktantu i ciśnienia wewnątrzopłucnowego na oddychanie.

10. Nerka

11. Nerka

12. Hormonalna regulacja wydzielania wewnętrznego- oś podwzgórze- przysadka- tarczyca

13. Metaboliczna regulacja wydzielania wewnętrznego. Hormonalna regulacja stężenia glukozy we krwi

14. Układ pokarmowy- aktywność skurczowa w przewodzie pokarmowym

15. Układ pokarmowy- czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych

Metody dydaktyczne:

• laboratoryjna

• obserwacji

• ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa

• dyskusji

• pokazu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny 12/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Dariusz Soszyński, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 12/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny 12/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Dariusz Soszyński, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 12/12 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński, Blanka Dwojaczny 10/12 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Dariusz Soszyński, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 10/12 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny 12/12 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Dariusz Soszyński, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 13/12 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny 12/12 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Dariusz Soszyński, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 13/12 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny 12/12 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Dariusz Soszyński, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 12/12 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny 12/12 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Dariusz Soszyński, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 11/12 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny 12/12 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Dariusz Soszyński, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.