Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

3.1. Historia medycyny 1600-LekM21KOMHIS-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: wykład 20 godz.
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński T. (red.), Historia medycyny, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki, Kęty 2008.

Literatura uzupełniająca

Paul G., 50 faktów z historii medycyny, Oficyna Wydawnicza Alma-press, Warszawa 2018.

Rooney A., Fascynująca medycyna. Od starożytnych szamanów do cudów współczesnej medycyny, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

W1: Poznaje historię myśli medycznej i modele chorobowe w czasach prehistorycznych, starożytności i średniowieczu D.W20.

W2: Zna cechy medycyny nowożytnej i historyczne postacie ze świata medycyny D.W21.

W3: Zna etapy rozwoju wybranych dziedzin medycyny i historię zawodu lekarza D.W22.

Student

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego zważywszy na wiedzę dotyczącą rozwoju myśli medycznej

K.K1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w obszarze przedmiotu: Historia medycyny

Zaliczenie bez oceny- kryterium: zachowanie prawidłowej konstrukcji recenzji określonego przez wykładowcę filmu dokumentalnego oraz zawarcie własnej oceny i wniosków (minimum pięciu)- 15 pkt.

Historia medycyny jest częścią modułu: Korzenie medycyny

Egzamin na zaliczenie modułu: 15 pytań z Historii medycyny oraz 15 pytań z Filozofii z elementami filozofii medycyny, ocenę końcową stanowi średnia ocen z obu przedmiotów,

Liczba punktów i ocena z modułu

95…<=100 14-15 pkt. bdb (5)

88…<95 13 pkt. db+ (4+)

80…<88 12 pkt. db (4)

71…<80 11 pkt. dst+ (3+)

60…<71 10 pkt. dst (3)

0…<60 < =9 pkt. ndst (2)

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do historii medycyny, problem paradygmatu, źródła historyczne

2. Medycyna prehistoryczna: Mezopotamia i Egipt

3. Medycyna starożytna: Grecja, Rzym, Chiny, Indie

4. Średniowieczne choroby (epidemie) i sposoby przeciwdziałania im, idea szpitalnictwa

5. Medycyna nowożytna: znane postacie oraz odkrycia i narzędzia medyczne

6. Rozwój wybranych dziedzin medycyny

7. Społeczne problemy medycyny i zagadnienie eugeniki

8. Rozwój zawodu lekarza, znani i cenieni- postacie wybranych lekarzy

9. Zbiór sentencji i krótkie historie- historyczne przesłanki samodoskonalenia zawodowego

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych

w zakresie zdalnego kształcenia,

studium przypadku z wykorzystaniem techniki i narzędzi

edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Domańska 191/216 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.