Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4.1. Metodologia pisania prac naukowych z elementami statystyki 1600-LekM21PBNMPP-J
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Przedmiot może być prowadzony zarówno w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Liczbę godzin prowadzoną w formie niestacjonarnej ustala się w zależności od potrzeb na początku semestru.
Efekty uczenia się:

W1: – Zna zasady prowadzenia badań naukowych w medycynie (B K_W34)

U1: - Potrafi wyróżnić poszczególne typy badań naukowych stosowanych w medycynie i wyjaśnić przycyzny takiego podziału (B K_U13)

U2: – Potrafi korzystać z interentowych baz danych piśmiennictwa oraz baz indeksujących czasopisma w zależności od ich wartości naukowej (B K_U11)

K1: – Posiada świadomość ograniczeń swoej wiedzy i świadomośc podnoszenia swoich kompetencji w zakresie stosowania badań naukowych w medycynie (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. – W1, U1, U2, K1

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

Test zaliczeniowy na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej.

Zakres tematów:

We współczesnym świecie nawet osoby nie prowadzące badań naukowych często spotykają się z publikacjami dotyczącymi istotnych zawodowo lub życiowo problemów. Publikowanie wyników badań naukowych to podstawowa umiejętność wymagana w dziedzinie medycyny opartej na dowodach (EBM). Celem kursu jest zaznajomienie Studentów z podstawowymi zasadami przygotowywania, publikowania i oceniania merytorycznego prac naukowych. Aby zrealizować ten cel na kolejnych seminariach uczestnicy zapoznają się z:

- zasadami prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych

- zasadami i kryteriami oceniania jakości czasopism naukowych oraz poszczególnych artykułów naukowych

- typami publikacji naukowych, kryteriami ich odróżniania od publikacji nienaukowych i klasyfikowania

- metodami sprawdzania i korygowania niewiarygodnych danych.

W celu osiągnięcia postawionych celów studenci zapoznają się zarówno z zagadnieniami natury teoretycznej jak i wykonują zadania praktyczne, z wykorzystaniem narzędzi takich jak baza danych NCBI, JCR, Index Copernicus czy Retraction Watch.

Metody dydaktyczne:

- seminarium

- klasyczna metoda problemowa - projekt

- prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Gorzkiewicz 24/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Grzybowski 24/24 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Linkowska 20/24 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Linkowska 25/24 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Radziszewska 25/24 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Gorzkiewicz 24/24 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Radziszewska 24/24 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Radziszewska 25/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.