Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeżycia i zachowania człowieka wobec choroby 1600-LekM21WYBCWC-J
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Rymaszewska, D. Dudek. Psychiatria w medycynie- dialogi interdyscyplinarne. Wydawnictwo Medical Education. Warszawa 2017r.

Literatura uzupełniająca:

1. P.Gałecki, A. Szulc. Psychiatria. Wydawnictwo: Edra & Urban 2018r.

2. Marek Jarema (red. nauk.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 2, Warszawa 2016,

3. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, TOM 1 – 2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. + Badawcze kryteria diagnostyczne.) Vesalius, wyd. 1, Kraków 2000).

Efekty uczenia się:

W1: rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcia zaufania w interakcji z pacjentem (D K_W04)

W2: zna podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie

(D K_W07)

W3: rozumie rolę rodziny w procesie leczenia (D K_W08)

W4: posiada wiedzę o problematyce adaptacji do choroby jako sytuacji trudnej, etapów przystosowania do zagrażających wydarzeń i potrzeb pacjentów, umierania i procesu żałoby rodziny (D K_W09)

W5: ma wiedzę na temat roli stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stresem (D K_W10)

W6: ma wiedzę na temat motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu (D K_W12)

U1: planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w odniesieniu do chorób psychicznych

(E K_U16)

U2: identyfikuje czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznaje przemoc i odpowiednio reaguje (D K_U09)

U3: uczy się jak przeprowadzić rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także jak rozmawiać z pacjentem o jego sytuacji życiowej (D K_U05)

U5: proponuje właściwy kierunek leczenia oraz przedstawia inne metody leczenia wobec nieskuteczności lub przeciwwskazań do terapii standardowej (E K_U18)

K1: potrafi nawiązać i utrzymać głęboki oraz pełen szacunku kontakt z pacjentem psychiatrycznym, a także okazywać zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych (K_K03)

K2: kieruje się dobrem pacjenta psychiatrycznego, stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04)

K3: potrafi zachować tajemnicę lekarską i zachowuje wszelkie prawa pacjenta leczonego psychiatrycznie (K_K05).

K4: podejmuje działania wobec pacjenta psychiatrycznego w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby (K_K08).

K5: propaguje zachowania prozdrowotne wśród pacjentów leczonych psychiatrycznie (K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne- test (0-20 pkt; ≥60%): W1-W5; U1-U6

Przedłużona obserwacja (≥50%): K1- K5

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wynik z zaliczenia pisemnego.

Zakres tematów:

1. Zdrowie psychiczne, a zaburzenia/choroby psychiczne.

2. Choroba jako traumatyczne przeżycie.

3. Umiejętność rozwiązywania problemu przewlekłej choroby i kalectwa.

4. Choroba jako element zmian osobowości.

5. Typ osobowości (zaburzenia osobowości), a funkcjonowanie w różnych sytuacjach życiowych: zawodowych, rodzinnych i społecznych.

6. Zaburzenia chorobowe, a dysfunkcjonalność rodziny i związków partnerskich. Choroby dzieci, przemoc wobec dzieci i wykorzystywanie seksualne. Zaburzenia seksualne w związku partnerskim.

Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia kliniczne

• analiza przypadków

• metody eksponujące: film

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szałkowska 12/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szałkowska 12/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szałkowska 12/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szałkowska 12/12 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szałkowska 10/12 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szałkowska 10/12 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szałkowska 12/12 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Jagielska 13/12 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksander Araszkiewicz, Daria Jagielska 12/12 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Jagielska 13/12 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Jagielska 12/12 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Jagielska 12/12 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Kukuła 12/12 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Kukuła 12/12 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Szota 12/12 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Szota 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.