Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Consciousness from cognitive point of view 2401-OG-EN-CFCP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a60e5cea05db34e6db88cb3b7d8a89938%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ee5b3b66-99a1-4aed-bd37-b30435b1e827&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: (tylko po angielsku) 20 h
(100% online)
Literatura: (tylko po angielsku)

Bermudez, J.L., 2001, Nonconceptual self-consciousness and cognitive science, Synthese 129: 129–149, Kluver.

Block, N., 1995, On a confusion about a function of consciousness, Behavioural and Brain Science 18 (2), 1995, s. 227-287.

Boghossian, P.A., 2003, Content and Self-Knowledge, [w:] Privileged Access. Philosophical Accounts of Self-Knowledge, red. B., Gertler, Ashgate.

Fodor, J.A., 1998, Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong?, Oxford, Clarendon Press.

Gallagher, S., 2003, Bodily self-awarness and the object perception. Theoria et Historia Scientarum (red.) T. Komendziński, , vol. VII, Nr 1., Wydawnictwo UMK.

Metzinger, T., 2004, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, Cambridge, Massachusstts, London, MIT.

Millikan, R.G. 2000, On Clear and Confused Ideas. An Essay about Substance Concepts, Cambridge, University Press.

Peacocke, Ch., 2006, Mental Action and Self-Awareness (I), [w:] Contemporary Debates in the Philosophy of Mind, red. J. Cohen and B. McLaughlin,Blackwell, http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Peacocke, Ch., 2008, Mental Action and Self-Awareness (II): Epistemology, [w:] Mental Action, ed. L. O’Brien and M. Soteriou, Oxford University Press. http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture I: The Object Perception Model, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 249-269.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

W1: Student knows the basic terminology of cognitive science and philosophy in English

W2: Student knows the basic research methods and argumentative strategies appropriate for one of the major subdisciplines of cognitive sciences

U1: Student selects argumentative strategies construes critical arguments at the elementary level, formulates responses to criticism

K1: On the basis of creative analysis of new situations and problems independently student formulates proposals for their solution

K2: Student is open to new ideas and willing to change opinion in the light of available data

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

participation in the lectures 30%

Scientific esssay 70%

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

Consciousness from cognitive point of view: Schedule

1. The philosophical outline of the problem.

2. Consciousness as subjects of psychology

3. Some empirical findings.

4. Consciousness as subjects of the interdisciplinary field of research.

5. Theories of consciousness.

6. Back to philosophy: The problem of Intentionality

7. The role of concepts and language (1.)

8. Dreams, hypnosis, OBE

9. Consciousness and free will

10. From self-consciousness to self-knowledge

11. Empirical findings once again.

12. The power of consciousness?

13. Who is conscious?

14. Applications of the theories of consciousness

15. Summary

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Lecture

power point presentation

conversatory lecture

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Anita Pacholik-Żuromska 17/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.