Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Interpretacja tekstów literackich 2505-s1FPO2Z-ITL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 godz.
Literatura:

Opowiadania B. Prusa, S. Grabińskiego, S. Mrożka, J. Iwaszkiewicza, T. Różewicza, O. Tokarczuk.

Wiersze W. Szymborskiej, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Cz. Miłosza, S. Barańczaka.

Efekty uczenia się:

Słuchacz/słuchaczka ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania gatunkowego i tematycznego literatury polskiej;

słuchacz/słuchaczka interpretuje utwory literackie reprezentujące różne gatunki;

słuchacz/słuchaczka poprawnie rozpoznaje i adekwatnie względem danego utworu stosuje pojęcia dyskursu literaturoznawczego w formułowanych przez siebie wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: terminowe odrabianie zadań domowych, przygotowanie się do zajęć (lektura tekstów, opracowanie słownictwa), udział w dyskusjach na forach na platformie e-learningowej oraz podczas rozmów przez komunikator.

Ocena końcowa: praca pisemna (interpretacja porównawcza utworów poetyckich lub prozatorskich), wypowiedź ustna na temat omawianego utworu literackiego.

Zakres tematów:

1. Legenda w literaturze polskiej.

2. Absurd.

3. Tęsknota za dzieciństwem.

4. Mieszkańcy dużych miast i ich codzienność.

5. Intertekstualność wybranych polskich utworów.

Metody dydaktyczne:

Pokaz, prezentacja, wykład informacyjny, opis, burza mózgów, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kowalska 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kowalska 19/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kowalska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)