Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przekładoznawstwa 2591-s1KOMP3Z-PP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

HEJWOWSKI Krzysztof, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

KIELAR Barbara., Zarys translatoryki, Warszawa 2003.

KRYSZTOFIAK Maria, Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999.

LEBIEDIŃSKI Henryk, Elementy przekładoznawstwa ogólnego, Warszawa 1981.

LEGEŻYŃSKA Anna, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.

LEWICKI Roman, Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017.

PIEŃKOS Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003.

WOJTASIEWICZ Olgierd, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1957.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

BALCERZAN Edward, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 1974.

BALCERZAN Edward, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 2011.

BARAŃCZAK Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004.

DEDECIUS Karl, Notatnik tłumacza, Kraków 1974.

JĘZYKOWY obraz świata w oryginale i w przekładzie, red. A. Szczęsny i K. Hejwowski, Siedlce 2007.

LIPIŃSKI Krzysztof, Mity przekładoznawstwa, Kraków 2004.

TABAKOWSKA Elżbieta, O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z "Europą" Normana Daviesa, Kraków 2008.

TABAKOWSKA E., Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

WSPÓŁCZESNE teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków 2009.

MAŁA encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000.

„Rocznik Przekładoznawczy”, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RP/ (08.03.2020).

Efekty uczenia się:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium pisemne zdalne - (K_W03), (K_W07), (K_W11), (K_W12), (K_W13); (K_U01), (K_U06); (K_K01), (K_K02).

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium pisemnego przeprowadzonego zdalnie (Teams). Przewiduje się opisowe odpowiedzi na pytania, których zadaniem będzie sprawdzenie stopnia realizacji wszystkich zakładanych efektów kształcenia dotyczących opanowania podstawowej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa. Spis zagadnień znajduje się u wykładowcy i jest udostępniany studentom pod koniec semestru. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 70% - dostateczny plus, 75% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Rozumienie przekładu, jego definicja i status w kulturze. Typologia przekładu.

3. Przekładoznawstwo jako dyscyplina naukowa.

4. Przekład jako specyficzny typ komunikacji.

5. Przekład jako operacja na tekstach.

6. Język docelowy w przekładzie. Jednostka tłumaczenia.

7. Ekwiwalencja przekładowa i jej typologia.

8. Pojęcie adekwatności przekładu i jego adresata.

9. i 10. Transformacje przekładowe.

11. Pojęcie błędu w tłumaczeniu.

12. Problem (nie)przekładalności kulturowej.

13. Ocena jakości przekładu i jego kryteria.

14. Kolokwium zaliczeniowe.

15. Podsumowanie zajęć i wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i będą prowadzone online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Link do przedmiotu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac08d0b35ec75409ab31eba2d1ff22bc9%40thread.tacv2/conversations?groupId=c8f7a573-1f99-44e2-a994-587c217c5025&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Iwona Rzepnikowska 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.