Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość 1100-12-E12-Rachunk
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem i rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2017.

Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - wersje ujednolicone dostępne na: www.sejm.gov.pl

Standardy rachunkowości – międzynarodowe i krajowe, dostępne na: www.mofnet.gov.pl

Efekty uczenia się:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości i analizy finansowej - K_W01

W2: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu księgowania wybranych problemów ewidencyjnych - K_W01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej zawierający pytania:

- zamknięte jednokrotnego wyboru,

- 3 zadania do rozwiązania

W1 - egzamin +++

W2 - egzamin +++

Na zaliczenie przedmiotu wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Do egzaminu mogą podejść jedynie osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń. Zaliczenie z ćwiczeń odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów.

Zakres tematów:

"Rachunkowość" jest przedmiotem prowadzonym w formie wykładu i ćwiczeń. Związane jest to z tzw. praktycznym wymiarem tego przedmiotu. Część zagadnień omawianych na wykładzie następnie jest praktycznie realizowana w ramach ćwiczeń, w celu opanowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdania finansowego i jego wstępnej analizy. Są to następujące kwestie

1. Podstawowe pojęcia z zakresu podstaw rachunkowości. Omówienie zasad rachunkowości, budowy i funkcjonowania kont księgowych, metod poprawiania błędów księgowych, podziału pionowego i poziomego konta. W1

2. Księgowanie wybranych problemów ewidencyjnych w tym zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię amortyzacji, obrotu materiałowego w przedsiębiorstwie, kosztów oraz kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia, wynagrodzeń. W2

3. Elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych) W1

4. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej. Analiza wstępna sprawozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa. Prezentacja wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej wykorzystywanych w ocenie funkcjonowania jednostki ( próg rentowności, margines bezpieczeństwa działania, dźwignia operacyjna, finansowa i połączona). W1

5. Standaryzacja i hormonizacja w rachunkowości. W1

6. Biznes plan i jego znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zasady konstrukcji dokumentu. Omówienie jego części składowych. W1

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
0 każdy poniedziałek, 14:40 - 16:10, sala III
Ewa Chojnacka 89/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.