Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana rachunkowość finansowa 1100-12-F21-AF-ZaaRF
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

W1: zna i rozumie w stopniu zaawansowanym i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla rachunkowości, skomplikowane procesy gospodarcze zachodzące w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą oraz sposób ich zaprezentowania otoczeniu w sprawozdaniu finansowym [K_W05].

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składa się kolokwium polegające na wycenie (W1) i księgowaniu (W1) operacji gospodarczych na kontach teowych i sporządzaniu z nich odpowiednich sprawozdań (zaliczenie- próg 60%)

- aktywność studenta na ćwiczeniach/projekt - badanie sprawozdań finansowych

W1 - Kolokwium "++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Zaliczenie zdalne za pośrednictwem Moodle

Zakres tematów:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Leasing

a) Wycena - W1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

2. Aktywa finansowe

a) Wycena - W1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

3. Kontrakty długoterminowe

a) Wycena - W1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

4. Podatek odroczony

a) Wycena - W1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

5. Rachunek przepływów pieniężnych

a) Konstrukcja – W1

b) Sporządzanie – W1

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych przy tablicy

- sporządzanie lub badanie sprawozdań finansowych

- projekt badawczy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
4 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksander Zawadzki 0/25 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksander Zawadzki 0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.