Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia 1700-F2-FIZJ-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 35
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

W1:Opisuje fizjologię układu nerwowego i objaśnia mechanizmy przekaźnictwa w układzie nerwowym (K_A.W5)

W3: Objaśnia fizjologię układu wydzielania wewnętrznego i układu rozrodczego oraz mechanizmy regulacji hormonalnej (K_A.W5)

W4: Objaśnia mechanizmy fizjologiczne układu krążenia, układu limfatycznego i układu oddechowego oraz mechanizmy integracji krążeniowo-oddechowej (K_A.W5)

W5: Opisuje fizjologię układu pokarmowego i objaśnia mechanizmy regulujące przyjmowanie pokarmu (K_A.W5)

W6:Opisuje fizjologię układu moczowego (K_A.W5)

W7:Charakteryzuje mechanizmy modyfikacji procesów fizjologicznych w obrębie układu nerwowego, wydzielania wewnętrznego, krążenia, rozrodczego, pokarmowego, moczowego i oddechowego przez wybrane środki farmakologiczne (K_A.W6)

U1: Opisuje mechanizmy adaptacyjne człowieka do różnych warunków środowiskowych (wysoka i niska temperatura, nurkowanie, duże wysokości) (K_A.U5)

U2: Opisuje mechanizmy fizjologiczne i zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka (K_A.U5)

U3: Wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego organizmu (K_A.U6)

K1: Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji (K_B.K2)

K2: Posiada umiejętność pracy w zespole (K_B.K3)

Metody i kryteria oceniania:

- Kolokwia, wejściówki: zaliczenie na ocenę na podstawie

testów (testy pisemne: pytania otwarte i zamknięte

jednokrotnego wyboru) – zaliczenie ≥ 56% (W1, W3-W7, U1-

U3, K1)

- Raporty/ karty pracy: zaliczenie bez oceny ≥ 56% (W1, W3-

W7, U1-U3, K1, K2)

- Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; ≥ 50%) (K1)

- Egzamin końcowy teoretyczny – ocena na podstawie liczby

zdobytych punktów na teście egzaminacyjnym - zaliczenie ≥

56% (W1, W3-W7, U1-U3, K1)

Zakres tematów:

1. Podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym.

2. Potencjał czynnościowy i spoczynkowy.

3. Fizjologia mięśni szkieletowych i gładkich.

4. Fizjologia narządów zmysłu (wzrok, słuch, smak, węch).

5. Hormonalna regulacja stężenia glukozy we krwi.

6. Hormony tarczycy a metabolizm.

7. Fizjologia układu krwiotwórczego.

8. Spontaniczna aktywność mięśnia sercowego. Rola jonów wapnia w skurczu mięśnia sercowego. Wpływ układu autonomicznego na pracę układu krążenia.

9. Wpływ wysiłku fizycznego na pracę układ krążenia.

10. Elektrokardiografia.

11. Mechanika oddychania.

12. Badanie spirometryczne w ocenie czynności układu oddechowego.

13. Gospodarka wodno- elektrolitowa. Fizjologia układu moczowego.

14. Fizjologia układu pokarmowego oraz metabolizm.

15. Równowaga kwasowo - zasadowa

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji, pokazu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka, Wieńczysława Adamczyk, Dariusz Soszyński, Monika Bejtka 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka 12/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Daria Pracka, Małgorzata Gałązka, Katarzyna Dmitruk, Piotr Złomańczuk, Mirosława Cieślicka, Wieńczysława Adamczyk, Dariusz Soszyński, Monika Bejtka, Blanka Dwojaczny 12/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka, Daria Pracka 12/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Mirosława Cieślicka, Monika Bejtka, Wieńczysława Adamczyk, Dariusz Soszyński, Blanka Dwojaczny 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.