Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań medioznawczych 2401-D-S2-1-MBM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Jemielniak Dariusz. 2019. Badania jakościowe. Warszawa: PWN, t. 1 i 2.

Kozinets R.V., 2012 Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa.

Rose G., 2010 Interpretacja materiałów wizualnych. Warszawa.

Silverman David (ed.). 2016. Qualitative research. London: SAGE.

Treść wykładów.

Efekty uczenia się:

K_W01

Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu nauki o mediach i komunikacji społecznej, zna miejsce dyscypliny w systemie nauk i relacje wobec innych nauk (w szczególności politologii, socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, ekonomii).

S2A_W01

K_W08

Ma ugruntowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań, dysponuje pogłębioną znajomością metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla medioznawstwa i komunikologii oraz wiedzą o metodach i narzędziach właściwych dla dyscyplin pokrewnych, których implementacja jest możliwa na gruncie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

S2A_W06

K_U08

Rozumie i analizuje zjawiska z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej, oceniając je z uwzględnieniem teoretycznej i metodologicznej podbudowy; stosuje metodę badawczą.

S2A_U08

K_U02

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych; formułuje własne opinie, zachowując krytycyzm w doborze danych i metod analizy.

S2A_U02

K_K03

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także status i zadania lidera.

S2A_K02

K_K04

Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania, określonego przez siebie lub przez innych.

S2A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

1. Kurs kończy się egzaminem pisemnym, który odbędzie się w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej (poprawka w trakcie sesji poprawkowej).

2. Do egzaminu zostaną dopuszczeni studenci, którzy uzyskają pozytywną ocenę z laboratorium.

3. Egzamin będzie trwał 60 minut i odbędzie się za pomocą platformy TEAMS

4. Egzamin oceniany jest w systemie punktowym:

-13 punktów - ndst

14-16 - dst

17-18 - dst+

19-21 - db

22-23 - db+

24-26 - bdb

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Metody badań medioznawczych online - przegląd zagadnień

2/3. Projektowanie i specyfika procesu badawczego w Internecie

4. Badania Internetu. Badania big data

5. Krytyczna analiza dyskursu w mediach społecznościowych

6. Analiza wizualna w sieci

7. Netnografia

8. Egzamin

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny)

Wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Monika Kwiecińska-Zdrenka 32/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.