Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek nieruchomości 2800-RN-GP-3-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji
2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu -15 godz.

Łącznie: 35 godz.

ćwiczenia 1 ECTS
Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

M. Krajewska, Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2018,

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011.

I. Foryś, M. Nowak, Zarządzanie przestrzenią, POLTEXT, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

K_U01: Pozyskuje wiedzę i dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł.

K_U04: Analizuje i interpretuje zachodzące w przestrzeni zjawiska przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne i kulturowe; umie przygotować pisemne opracowania wybranych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej oraz je referować, wykorzystując język naukowy.

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia

- praca zaliczeniowa nt. analizy fragmentu określonego segmentu rynku nieruchomości na wybranych przykładach według ustalonych wymogów

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

-- Podstawy inwestowania w nieruchomości

- Motywy inwestowania, Ryzyko, Inwestorzy, Strategie

- Elementy planowania przestrzennego, w tym:

- proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

- KW jako podstawowe źródło informacji nt. nieruchomości

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: metoda ćwiczeniowa, studia przypadków z wykorzystaniem platformy TEAMS

praca własna dotycząca przygotowania pracy zaliczeniowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:55 - 13:20, (sala nieznana)
Ewa Siemińska 23/23 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:55 - 13:20, (sala nieznana)
Ewa Siemińska 22/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.