Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rekreacja i turystyka aktywna osób z niepełnosprawnością 2600-SIW-M3-RT-3-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Grabowski J. i współ.:Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Kaganek K.:Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego,http://www.monz.pl/

Kaganek K.:Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, http://bazekon.icm.edu.pl/

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Mączka D.:Znaczenie turystyki dla osób niepełnosprawnych, https://www.researchgate.net/publication/

Śledzińska J.: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym, https://www.pfron.org.pl/

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu zna miejsce rekreacji i turystyki aktywnej w różnych obszarach kultury fizycznej. Rozpoznaje osoby: z niepełnosprawnością ruchową,wzrokową, słuchową, intelektualną. Rozumie, diagnozuje i interpretuje problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami. Rozwiązuje problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez dobór odpowiednich form rekreacji i turystyki aktywnej (W1-W4).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady są zaliczane na podstawie aktywnego udziału oraz oceny uzyskanej z egzaminu (W1, W2, W4).

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. Studenci odpowiadają na 20 pytań, za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 pkt.

Ocena z egzaminu jest sumą uzyskanych punktów.

<10 pkt. - ndst.

11-12 pkt.- dst

13-14 pkt.- dst+

15- 16 pkt.- db

17- 18 pkt.- db+

19 -20 pkt.-bdb

Zakres tematów:

1. Miejsce rekreacji i turystyki aktywnej w różnych obszarach kultury fizycznej - wprowadzenie do tematyki przedmiotu (2h).

2. Problemy osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną w kontekście uczestnictwa w rekreacji i turystyce aktywnej (4h).

3. Bariery uprawiania rekreacji i turystyki aktywnej w Polsce i na świecie (2h).

4. Znaczenie i formy turystyki aktywnej uprawianej przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (3h).

5. Specyfika dyscyplin i konkurencji sportowych uprawianych na poziomie rekreacyjnym przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (4h).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 16:00 - 18:15, (sala nieznana)
0/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)