Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rekreacja i turystyka aktywna osób z niepełnosprawnością 2600-SIW-M3-RT-3-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Grabowski J. i współ.:Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Kaganek K.:Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego,http://www.monz.pl/

Kaganek K.:Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, http://bazekon.icm.edu.pl/

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Mączka D.:Znaczenie turystyki dla osób niepełnosprawnych, https://www.researchgate.net/publication/

Śledzińska J.: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym, https://www.pfron.org.pl/

Efekty uczenia się:

Studenci po ukończeniu ćwiczeń z przedmiotu Rekreacja i turystyka aktywna osób z niepełnosprawnością potrafią planować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-turystyczne z osobami z różnymi niepełnosprawnościami oraz dobierać

sprzęt, formę rekreacji i turystyki uwzględniając specyficzne możliwości motoryczne niepełnosprawnych (U1, U2).

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie z oceną, z ćwiczeń za aktywny i praktyczny udział (U1,U2, K1-K4) oraz na podstawie oceny uzyskanej z pracy poglądowej napisanej na wybrany temat (W3).

Zakres tematów:

1. Budowa i dopasowywanie wózków aktywnych, nauka jazdy na wózku przodem, tyłem, zmiany kierunku, balans, pokonywanie przeszkód, asekuracja osób poruszających się na wózkach (5h).

2. Specyfika prowadzenia zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (funkcja białej laski, różne metody poruszania się osób z niepełnosprawnością wzrokową, orientacja przestrzenna niewidomych (5h).

3. Wycieczka w terenie na wózkach aktywnych, samodzielne poruszanie się na wózku oraz asekuracja osób poruszających się na wózkach (2,5h).

4. Wycieczka w terenie (poruszanie się po budynkach handlowych i po ulicach miasta) z zasłoniętymi oczami przy pomocy laski i korzystając z pomocy przewodników (2,5h).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: pokaz, ćwiczeniowa, doświadczeń, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, referatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:00 - 14:30, (sala nieznana)
0/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)