Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna I 1000-M1AM1nl
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu ćwiczeń w części 1000-M1AM1nl student:

- rozpoznaje funkcje różniczkowalne, stosując poprawnie definicję pochodnej i własności funkcji różniczkowalnych,

- analizuje przebieg zmienności funkcji i szkicuje jej wykres na podstawie uzyskanych wyników,

- oblicza granice funkcji stosując rachunek różniczkowy,

- wyznacza całki nieoznaczone i oznaczone, dostosowując poznane algorytmy i własności do danego typu funkcji,

- stosuje całkę oznaczoną w problemach geometrycznych,

- dostosowuje wprowadzone kryteria do badania zbieżności szeregów liczbowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady i kryteria oceniania podawane są przez poszczególnych prowadzących na pierwszych zajęciach. Przewiduje się przynajmniej dwa dłuższe sprawdziany. Z niektórych partii materiału wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych zapowiedzianych krótkich sprawdzianów.

Kryteria ogólne:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest

- obecność na zajęciach (liczba godzin nieusprawiedliwionych nie może przekroczyć 20% liczby wszystkich godzin zajęć)

- osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych dla tych zajęć.

Zakres tematów:

Tematy odpowiadają tematom wykładu. Koordynator przedmiotu może zalecić przełożenie omówienia ostatnich treści wykładu na semestr III.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone metodą tradycyjną. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystywane są zestawy i zbiory zadań, część zadań proponowana jest jako zadania domowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 12:00, (sala nieznana)
każdy wtorek, 14:00 - 16:00, (sala nieznana)
Grzegorz Lewandowski 13/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:00 - 16:00, (sala nieznana)
każdy czwartek, 8:00 - 10:00, (sala nieznana)
Dorota Gabor 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.