Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana rachunkowość finansowa 1152-12-F21-AF-ZaaRF
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

W1: zna i rozumie w stopniu zaawansowanym i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla rachunkowości, skomplikowane procesy gospodarcze zachodzące w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą oraz sposób ich zaprezentowania otoczeniu w sprawozdaniu finansowym [K_W05].

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu na platformie Moodle. Test składa się z 30 pytań. Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

W1 - Egzamin "+"

Zakres tematów:

Treści programowe wykładu.

Każdy z tematów omawiany jest zgodne z dla wykładu schematem:

Treści programowe wykładu:

1. Leasing

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

2. Aktywa finansowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

3. Kontrakty długoterminowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

4. Podatek odroczony

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

5. Rachunek przepływów pieniężnych

a )Definicje - W1

b) Konstrukcja - W1

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksander Zawadzki 0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.