Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność karna lekarza 1300-OKL-PSPM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://brak
Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Medyczne prawo karne, Warszawa 2016

A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

- student potrafi określić zakres merytoryczny odpowiedzialności karnej lekarzy

- student ma pogłębiona wiedzę na temat różnic i podobieństw występujących między reżimem odpowiedzialności karnej a reżimem odpowiedzialności karnej lekarzy

- student zna inne stanowiska występujące w szeroko pojętej nauce prawa na temat kwestii spornych dotyczących odpowiedzialności karnej lekarzy;

- student potrafi wymienić źródła odpowiedzialności karnej lekarzy;

- student zna funkcje oraz cele odpowiedzialności karnej lekarzy;

- student potrafi wymienić jakie środki i kary można zastosować względem lekarza a także zna zasady ich wymiaru.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności.

Zakres tematów:

Treść programowa: główne zasady odpowiedzialności karnej (20 min.); prawne podstawy obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); podstawy odpowiedzialności karnej za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza nie będącego gwarantem nienastąpienia skutków za nieudzielenie pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza będącego gwarantem nienastąpienia szkodliwych dla pacjenta następstw zdrowotnych za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); wtórność a pierwotność legalności czynności leczniczych (15 min); ogólne podstawy prawne obowiązku należytego leczenia (20 min.); podstawy odpowiedzialności karnej lekarza za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (25 min.); przypisywalność i jej przesłanki (15 min.); odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi (eksperyment, przeszczepy, przerwanie ciąży, czynności lekarskie podejmowane na polecenie władz, zabiegi kosmetyczne, kastracja i sterylizacja, adaptujące zabiegi lekarskie wobec transseksualistów, czynności lekarskie związane z zagadnieniami prokreacji, inżynieria genetyczna) (70 min.); zakres pojęcia „zabieg leczniczy” (20 min.); warunki prawnej ważności zgody pacjenta (20 min.); podjęcie czynności medycznych bez zgody pacjenta (20 min.); warunki prawnej skuteczności zgody (20 min.); forma zgody (20 min.); szczególne przypadki zgody (20 min.); przypadki przymusowego leczenia (15 min.); prawno-karne konsekwencje naruszenia wymogu zgody pacjenta (15 min.); eutanazja i pomoc w samobójstwie (20 min.); ułatwianie uniknięcia służby wojskowej (15 min.); poplecznictwo (15 min.); naruszenie tajemnicy lekarskiej (20 min.); niezawiadomienie o przestępstwie (15 min.); fałszywe zeznania (20 min.); fałsz intelektualny (15 min.); łapownictwo (15 min.).

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa (wykład konwencjonalny, częściowo konwersatoryjny, wzbogacony o przykłady, w tym upowszechniane przez mass-media).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Violetta Konarska-Wrzosek 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.