Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika innowacyjności 2403-Pe-PI-IV-SD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: wykład zdalny synchroniczny na Teams w terminie według planu
Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką edukacyjną, Toruń 2013.

b) Literatura uzupełniająca:

Labuda G, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008.

Przyborowska B, Struktury innowacyjne w kształceniu. Teoria. Praktyka rozwój, Toruń 2003.

Schulz R.: Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989.

Schulz R.: Twórczość pedagogiczna, Warszawa 1984.

Szmidt K., ABC kreatywności, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Doktorant ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i praktyki innowacji pedagogicznych.

Zna zaawansowane pojęcia z zakresu pedagogiki innowacyjności dorobek i aktualne tendencje w dziedzinie nowatorstwa pedagogicznego w kraju i za granicą

Doktorant potrafi przygotować projekt edukacyjny oraz przedstawić go w formie multimedialnej podczas wystąpień publicznych na podstawie samodzielnie zgromadzonej literatury fachowej

Doktorant przejawia postawy innowacyjne. Jest świadomy roli jaką odgrywa innowacyjność we współczesnej praktyce społecznej w tym edukacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu innowacyjnego

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki innowacyjności. Podstawowe pojęcia, czynniki, uwarunkowania, procesy innowacyjne. Nowatorstwo pedagogiczne

2. Kształtowanie osobowości innowacyjnej w procesie edukacji .

3. Kultura innowacyjna w edukacji .

4. Struktury innowacyjne w teorii i praktyce edukacyjnej.

Praktyki innowacyjne w edukacji

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Przyborowska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.