Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o żywności: Biochemia ogólna i żywnosci 1800-D2-Bnsma-S1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

W01, W02, U01, U02, U03, K01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu biochemia ogólna i żywności jest:

- udział w wykładach,

- aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych (przygotowanie merytoryczne, przeprowadzenie reakcji chemicznych objętych tematyką zajęć),

- zaliczenie kolokwiów

- zaliczenie egzaminu

Zakres tematów:

Ćwiczenie 1. wprowadzajace.

1. Zapoznanie studentów z regulaminem BHP

2. Nauka prawidłowej obsługi urządzeń na pracowni biochemicznej, korzystania z dozatorów i pipet automatycznych.

3. Zapoznanie studentów z zakresem materiału obowiązującego w ramach przygotowania teoretycznego do zajęć oraz metodami sprawdzającymi poziom przyswojenia wymaganej wiedzy.

Ćwiczenie 2..

1. Aminokwasy (klasyfikacja – grupy funkcyjne, biogenność; wiązanie peptydowe)

2. Białka – struktura, poziomy organizacji, denaturacja i wysalanie. Przykłady roli biologicznej białek

3. Hemoglobina jako modelowe białko czynnościowe.

4. Modyfikacje potranslacyjne białek - przykłady

Ćwiczenie 3.

1. Składniki chemiczne kwasów nukleinowych oraz struktura DNA i RNA (klasy)

2. Budowa chromatyny (organizacja jądrowego materiału genetycznego)

3. Replikacja, a PCR

4. Mechanizmy ekspresji informacji genetycznej (transkrypcja i jej regulacja, translacja)

Ćwiczenie 4.

Zadania praktyczne:

1. Reakcja grupy aminowej z ninhydryną

2. Reakcja ksantoproteinowa z aminokwasami aromatycznymi

3. Reakcja biuretowa Piotrowskiego z jajem kurzym

4. Denaturacja białek

a. cieplna

b. etanolem

c. strącanie kationami

5. Wysalanie białek przez odwodnienie

6. Odróżnianie DNA od RNA

Ćwiczenie 5.

1. Klasyfikacja cukrowców (występowanie i funkcje)

2. Rola cukrów w przemianach metabolicznych (glikoliza, glukoneogeneza)

3. Klasyfikacja tłuszczowców (występowanie i funkcje)

4. Rola tłuszczowców w przemianach metabolicznych oraz biosynteza cholesterolu i jej regulacja.

Ćwiczenie 6.

Zadania praktyczne:

1. Próba Fehlinga

2. Próba Mölischa z -naftanolem

3. Próba Tollensa z floroglucyną na pentozy

4. Próba z jodem dla skrobi

5. Enzymatyczna hydroliza skrobi

6. Rozpuszczalność tłuszczowców

7. Próba Kreisa na jełczenie aldehydowe

Ćwiczenie 7.

1. Klasyfikacja i nazewnictwo enzymów

2. Budowa enzymów (centrum aktywne, grupa prostetyczna, koenzym, allosteria)

3. Mechanizm katalizy enzymatycznej (Km i Vmax, zmiany energii)

4. Czynniki aktywujące i inhibitory enzymów (typy hamowania)

5. Enzymy jako markery chorób człowieka (zawał m. sercowego, wątroba, choroby nowotworowe)

Ćwiczenie 8.

1. Klasyfikacja, nazewnictwo, natura chemiczna witamin

2. Charakterystyka witaminy C (rola m.in. antyox, hipo- i hiperwitaminozy, źródła)

3. Omówienie witamin z grupy B (koenzymy, hipo-, hiperwitaminozy, źródła)

4. Witaminy A i E oraz karotenoidy (rola m.in. antyox, hipo-, hiperwitaminozy, źródło)

5. Witamina D3 (synteza, rola) oraz witamina K (rola, hipo-, hiperwitaminozy, źródło)

Ćwiczenie 9.

1. Rodzaje diet

2. Białka pełnowartościowe i skutki ich niedoboru

3. Przeciwutleniacze naturalne występujące w żywności i ich rola w prewencji chorób człowieka

4. Przemiany związków słabo polarnych (bilirubina). Rola wątroby w detoksykacji

5. Żółtaczki jako objaw dysfunkcji wątroby

EGZAMIN

Metody dydaktyczne:

• omówienie zakresu materiału obejmującego tematykę ćwiczeń połączone z dyskusją dydaktyczną.

• przeprowadzenie reakcji chemicznych z obserwacją, dyskusją otrzymanych wyników i wnioskowaniem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Siomek-Górecka 12/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Jurgowiak 10/10 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Jurgowiak 11/11 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Zarakowska 10/10 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Siomek-Górecka 10/10 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Jurgowiak 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.