Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia 2500-s1NA2Z-PSYCH-C
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30
Literatura:

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Operon. Gdynia 2009.

Faber E., Mazlish A., Jak mówić żeby dzieci słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1992.

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, PAX, Warszawa 1995.

Haman W., Gut J., Docenić konflikt, Helion, Gliwice 2008.

Kołakowski A., Wolańczyk P., Pisula A., ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Poradnik dla rodziców i wychowawców, GWP, Gdańsk 2006.

Kretschmann R. i in., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

Pijarowska R., Seweryńska A.M., Sztuka prezentacji. Poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 2009.

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Sakowska M., Sikora J., Żwirblińska A., Obyś cudze dzieci… wychowywał. Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko), Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

B.1.W2. zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, obniżenia nastroju, depresji;

B.1.W3. zachowania społeczne i ich uwarunkowania, zachowania asertywne, agresywne i uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, reguły współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie, różne formy komunikacji − autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną, porozumiewanie się w sytuacjach

konfliktowych;

B.1.W5. indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i

nauczycielskie wypalenie zawodowe.

Student potrafi:

B.1.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;

B.1.U3. skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U4. porozumieć się w sytuacji konfliktowej;

B.1.U5. rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się;

B.1.U7. radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami.

Student jest gotów do:

B.1.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Terminowe zrealizowanie i zamieszczenie na Platformie Moodle 5 zadań odnoszących się do zagadnień omawianych w ramach zajęć.

Zakres tematów:

1. Zachowania asertywne, agresywne i uległe.

2. Stres i radzenie sobie z nim.

3. Wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, symptomy, strategie zaradcze.

4. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

5. Bariery komunikacyjne.

6. Nauczyciel w procesie komunikacji - techniki aktywnego słuchania.

7. Komunikat Ja jako sposób komunikowania się w sytuacji trudnej.

8. Poznawanie ucznia - metody diagnostyczne.

9. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa, studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Agata Wołowska 36/36 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Agata Wołowska 36/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.