Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia komparatystyki 2591-s1KOMP1Z-HIK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30
Literatura:

Obowiązuje znajomość opracowań (w całości lub fragmentach) wskazanych przez prowadzącego.

Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

Erich Auerbach, Filologia literatury światowej, przeł. Anna Szewczukowa, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. Henryk Markiewicz, t. 2, Kraków 1976.

Tenże, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Zbigniew Żabicki (różne wydania) (dowolny rozdział oraz Posłowie).

E. R. Curtius, Literatura europejska, przeł. Jan Błoński, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. Henryk Markiewicz, t. 2, Kraków 1976; inny przekład w: tegoż, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. Adam Borowski, Kraków 1997 .

René Etiemble, Porównanie to jeszcze nie dowód, przeł. Wanda Błońska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. Henryk Markiewicz, t. 2, Kraków 1976

J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, Księga VIII i IX.

Teresa Kostkiewiczowa, Komparatystyka literacka dzisiaj – preliminaria: co, jak i po co porównujemy w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2011, s. 153-168.

Henryk Markiewicz, Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976.

René Wellek, Kryzys literaturoznawstwa porównaczego, w: Pojęcia i problemy nauki o literaturze, wybrał i przedm. poprzedził Henryk Markiewicz, Warszawa 1979.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena pracy na zajęciach (przygotowanie do zajęć, aktywność, wkład w dyskusje); ocena prezentacji wskazanych zagadnień; sprawdzian pisemny na platformie Moodle UMK.

Zakres tematów:

- oświeceniowe i romantyczne początki komparatystyki

- J.W. Goethe i pojęcie Weltliteratur

- H.M. Posnett i naukowa metoda porównawcza

- E.R. Curtius i jedność literatury europejskiej

- E. Auerbach i filologia literatury światowej

- R. Etiemble i nowe drogi komparatystyki

- H. Remak i amerykański model komparatystyki

- H. Markiewicz: podsumowanie stanu komparatystyki w połowie XX w.

- dalszy rozwój badań porównawczych w XX w.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się:

offline (asynchronicznie) na platformie Moodle UMK: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1667

i online (synchronicznie) na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6868136ddd7e4da299b8b6a411db4aee%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f6dfd71-17c3-4fc6-a482-980dc8a2216f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Hasło do kursu na Moodle i akceptacja zgłoszenia w MS Teams - do uzyskania od prowadzącego (proszę o kontakt mailowy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Marcin Wołk 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.