Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do wiedzy o literaturze 2591-s1KOMP1Z-WDWOL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30
Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, wykonywanie prac domowych, aktywny udział w dyskusjach na forum grupy i podczas wideokonferencji) (W2, W3, U1, U2, K1).

Sprawdzian (quiz na platformie Moodle UMK) z opanowania materiału wprowadzanego na zajęciach (W1, W2, W3).

- w razie niemożliwości udziału w wideokonferencji studentów obowiązuje wykonanie zadań dodatkowych uzgodnionych z prowadzącym.

Zakres tematów:

1. Literatura i utwór literacki. Dzieło czy tekst?

2. Fikcja literacka i mimesis. Funkcja estetyczna a inne funkcje utworu.

3. Świat przedstawiony. Czas i przestrzeń. Postać literacka. Narrator, narracja i fabuła.

4. Autor - podmiot mówiący - bohater. Kwestia autobiografizmu.

5. Komunikacja literacka.

6. Gatunki literackie i gatunki mowy.

7. Formy obcowania z utworem literackim (lektura, konkretyzacja, wartościowanie, analiza, interpretacja, adaptacja, użycie).

8. Styl i stylistyka. Symbol i metafora.

9. Tradycja i talent indywidualny. Topika.

10. Stylizacja, parodia, intertekstualność.

11. Literatura piękna, literatura faktu, literatura dokumentu osobistego.

12. Literatura i konteksty (kulturowe, społeczne, ideologiczne).

13. Wybrane współczesne orientacje w badaniach literackich, np. strukturalizm, hermeneutyka, kulturowa teoria literatury.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się:

offline (asynchronicznie) na platformie Moodle UMK: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1727

i online (synchronicznie) na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abe068863721c46bc91b544989866651c%40thread.tacv2/conversations?groupId=83897f3d-6a17-424c-b754-6eb71b5197b1&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Hasło do kursu na Moodle i akceptacja zgłoszenia w MS Teams - do uzyskania od prowadzącego (proszę o kontakt mailowy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Marcin Wołk 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)