Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 1800-P2-PPP-S1
Zajęcia praktyczne (ZAJPRK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 160
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 32h MOODLE, TEAMS
Efekty uczenia się:

W1: Wymienia objawy zagrożenia życia u dziecka (K_D.W01.)

W2: Opisuje zasady diagnozowania dziecka (K_D.W05.)

W3: Omawia zasady opieki nad dzieckiem odwodnionym (K_D.W06.)

W4: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z biegunką (K_D.W06.)

W5: Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego dziecka, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania (K_D.W08.)

W6: Omawia zasady przeprowadzania testów przesiewowych wśród noworodków (K_D.W20.)

W7: Określa zasady postępowania wobec noworodka (K_D.W20.)

W8: Charakteryzuje przygotowanie dziecka, opiekę w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych: pobranie krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, badania bakteriologiczne, usg jamy brzusznej, tomografia komputerowa, punkcja lędźwiowa, biopsja szpiku kostnego (K_D.W07.)

W9: Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad dzieckiem (K_D.W09.)

W10: Zna zasady przygotowania dziecka i rodziców do samoopieki (K_D.W10.)

W11: Zna reakcje chorego dziecka na chorobę i hospitalizację (K_D.W11.)

W12: Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego dziecka do podmiotu leczniczego (K_D.W12.)

W13: Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka (K_D.W19.)

W14: Zna procedurę postępowania z ciałem zmarłego dziecka (K_D.W51.)

U1: Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki (K_D.U01.)

U2: Prowadzi poradnictwo w dotyczące wad rozwojowych i chorób wieku dziecięcego (K_D.U03.)

U3: motywuje dziecko i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego (K_D.U04.)

U4: Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób (K_D.U05.)

U5: Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych (K_D.U06.)

U6: Potrafi ocenić rozwój psychofizyczny dziecka (K_D.U07)

U7: Stosuje siatki centylowe w celu oceny rozwoju dziecka (K_D.U07)

U8: Potrafi ocenić ogólny stan dziecka (K_D.U07)

U9: Wykrywa zaburzenia w rozwoju dziecka (K_D.U07)

U10: Prawidłowo wykonuje pomiary: temperatury ciała, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji, masy ciała, wysokości ciała, obwodów (K_D.U07.)

U11: Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji (K_D.U08.)

U12: Prawidłowo pobiera krew do badań diagnostycznych (K_D.U09.)

U13: Prawidłowo pobiera mocz do badań diagnostycznych (K_D.U09.)

U14: Prawidłowo pobiera kał do badań diagnostycznych (K_D.U09.)

U15: Rozpoznaje objawy powikłań po punkcji lędźwiowej (K_D.U10)

U16: Podaje tlen dziecku (K_D.U11.)

U17: Potrafi przygotować dziecko do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym (K_D.U12)

U12: Potrafi dokumentować proces pielęgnowania w oddziale pediatrycznym (K_D.U13)

U13: Potrafi komunikować się z chorym dzieckiem (K_D.U22)

U14: Umiejętnie przyjmuje chore dziecko w oddział (K_D.U32)

U15: Potrafi zorganizować czas wolny dziecku w oddziale (K_D.U32)

U17: Przygotowuje i wykonuje inhalację dziecku na zlecenie lekarskie (K_D.U33.)

U18: Przygotowuje i podaje leki doustne na zlecenie lekarskie (K_D.U33.)

U19: Przygotowuje i wykonuje enemę dziecku na zlecenie lekarskie (K_D.U33.)

U20: Przygotowuje i podaje leki dożylne na zlecenie lekarskie (K_D.U33.)

U21: Prawidłowo oblicza dawki leków (K_D.U33.)

U22: Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego u dziecka (K_D.U20.)

U23: Potrafi prowadzić i ocenić bilans płynów chorego dziecka (K_D.U25)

U24: Ocenia stopień bólu z wykorzystaniem odpowiednich skal (K_D.U29)

U25: Wdraża postępowanie zmniejszające ból u dziecka (K_D.U29)

U26: Asystuje lekarzowi podczas badania pacjenta, punkcji lędźwiowej, punkcji szpiku, trepanobiopsji (K_D.U27)

U27: Umiejętnie przekazuje informację na temat stanu ogólnego dziecka członkom zespołu terapeutycznego (K_D.U26.)

U28: Tworzy warunki do godnego umierania (K_D.U30.)

U29: Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych (K_D.U32.)

U30: Rozpoznaje wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych (K_D.U34.)

K1: Szanuje godność i autonomię dziecka (K_D.K01)

K2: Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece nad dzieckiem (K_D.K03)

K3: Wykazuje odpowiedzialność moralną za dziecko i wykonywanie zadań zawodowych (K_D.K04)

K4: Przestrzega praw dziecka (K_D.K05)

Zakres tematów:

1. Przyjęcie dziecka do szpitala.

2. Rola pielęgniarki przy przyjęciu dziecka do szpitala.

3. Analiza dokumentacji medycznej dziecka.

4. Specyfika pracy pielęgniarki w oddziale noworodkowym.

5. Komunikowanie się pielęgniarki z dzieckiem.

6. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w oddziałach pediatrycznych.

7. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych.

8. Działania pielęgnacyjne i profilaktyczne w nawracających infekcjach dróg oddechowych.

9. Pielęgnowanie dziecka z zapaleniem płuc.

10. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z ostrą biegunką.

11. Zapobieganie niedokrwistości z niedoboru żelaza.

12. Opieka nad dzieckiem z infekcją układu moczowego.

13. Rola pielęgniarki w leczeniu dziecka z chorobą nowotworową.

14. Rola pielęgniarki w leczeniu dziecka z wrodzoną wadą metabolizmu.

15. Farmakoterapia w pediatrii. Zasady przygotowywania i podawania leków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Jolanta Czajkowska-Fesio, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Agnieszka Wróbel-Bania, Dorota Czubacka, Małgorzata Sidor, Katarzyna Kozińska 6/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Kotecka, Jolanta Czajkowska-Fesio, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Agnieszka Wróbel-Bania, Katarzyna Kozińska, Barbara Nowak 5/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Jolanta Czajkowska-Fesio, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Agnieszka Wróbel-Bania, Agnieszka Kotecka, Małgorzata Sidor, Katarzyna Kozińska, Barbara Nowak 5/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Jolanta Czajkowska-Fesio, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Barbara Nowak, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Agnieszka Wróbel-Bania, Małgorzata Sidor, Katarzyna Kozińska 5/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Katarzyna Kozińska, Barbara Nowak 6/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Agnieszka Wróbel-Bania, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Dorota Czubacka, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Agnieszka Krzyżek, Anna Wesołowska, Barbara Nowak 6/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Dorota Czubacka, Agnieszka Kotecka, Jolanta Czajkowska-Fesio, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Agnieszka Wróbel-Bania, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Małgorzata Sidor, Agnieszka Krzyżek, Anna Wesołowska, Barbara Nowak 5/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Agnieszka Wróbel-Bania, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Anna Januszewska-Paterek, Anna Wesołowska 5/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Czajkowska-Fesio, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Aneta Zreda-Pikies, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Agnieszka Wróbel-Bania, Małgorzata Sidor, Anna Wesołowska 5/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Jolanta Czajkowska-Fesio, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Anna Wesołowska, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Agnieszka Wróbel-Bania, Małgorzata Sidor, Anna Januszewska-Paterek 5/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Kotecka, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Barbara Nowak, Agnieszka Wróbel-Bania, Anna Wesołowska, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Jolanta Czajkowska-Fesio 5/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Kotecka, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Agnieszka Wróbel-Bania, Jolanta Czajkowska-Fesio, Anna Januszewska-Paterek, Anna Wesołowska, Barbara Nowak 5/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Kotecka, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Małgorzata Sidor, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Agnieszka Wróbel-Bania, Jolanta Czajkowska-Fesio, Anna Wesołowska 5/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Aneta Zreda-Pikies, Dorota Czubacka, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Agnieszka Krzyżek, Anna Wesołowska 5/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Wróbel-Bania, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Anna Januszewska-Paterek, Marta Bracik, Barbara Nowak 5/ szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Wróbel-Bania, Agnieszka Kotecka, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Marta Bracik, Barbara Nowak 5/ szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Kotecka, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Anna Januszewska-Paterek, Marta Bracik 5/ szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Wróbel-Bania, Agnieszka Kotecka, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Marta Bracik 5/ szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Aneta Zreda-Pikies, Dorota Czubacka, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Anna Januszewska-Paterek, Agnieszka Krzyżek, Marta Bracik 5/ szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Kosma Kołodziej, Małgorzata Olkiewicz, Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Wróbel-Bania, Dorota Czubacka, Agnieszka Kotecka, Małgorzata Sidor, Jolanta Czajkowska-Fesio, Marta Bracik 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)