Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Folklor słowny 2525-s1ETN1Z-FS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zgodna z aktualnymi zarządzeniami Władz Rektorskich UMK
Literatura:

Zgodna z opisem w sekcji ogólnej

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02. Rozumie odrębność etnologii i antropologii kulturowej oraz ich powiązania z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych, a także pojmuje kierunki ich rozwoju. (P6S_WG; P6S_WK).

K_W07. Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, folkloru, studiów lokalnych i regionalnych, muzealnictwa etnograficznego, historii myśli etnologicznej.(P6S_WG).

K_W09. Zna powiązania tematyczne i metodologiczne etnologii i antropologii kulturowej z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. (P6S_WG; P6S_WK).

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04. Potrafi zdobyte materiały oceniać, analizować, syntezować i wykorzystać w opracowaniu naukowym oraz dyskusji. (P6S_UW).

K_U09. Potrafi przeprowadzić wstępną interpretację elementów rozmaitych sfer kultury, stosując metody badawcze przyjęte w etnologii i antropologii kulturowej. (P6S_UW).

K_U11. Potrafi opracować pisemnie zadany temat z zastosowaniem warsztatu naukowego (recenzja, pisemny referat, esej, notatka z wykładu). (P6S_UO).

KOMPETENCJE

K_K01. Umie ustalać priorytety dla prowadzonych działań badawczych, dobierając tematy pod względem ich wartości naukowej, potrzeb społecznych oraz własnych możliwości. (P6S_KK).

K_K03. Identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z odpowiedzialnością za prowadzone badania i publikację ich wyników. (P6S_KK).

K_K04. Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego oraz odczuwa potrzebę jego ochrony. (P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Zgodne z opisem w sekcji dot. zajęć w cyklu 2020/21

Zakres tematów:

Określone w sekcji ogólnej

Metody dydaktyczne:

Zgodne z opisem w sekcji ogólnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Tomasz Kalniuk 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.