Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej XIX w. 2506-s1POL2L-HLPDZ-K
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 godzin prowadzonych z wykorzystaniem platformy Moodle oraz Microsoft Teams
Literatura:

Wskazana przez Prowadzących poszczególne grupy.

Efekty uczenia się:

Student/ka wykazuje rozumienie dotyczące przemian literackich i kulturalnych, przełomów estetycznych i komunikacyjnych. Wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych Ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny/a do refleksji na tematy etyczne i dotyczące przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K08). Student/ka opisuje złożoność i zmienność kultury oraz stosuje zmienne metody jej interpretacji, zna wybrane koncepcje literackie,filozoficzne. Demonstruje na wybranych przez siebie przykładach zjawisk pojęcia z historii literatury, analizuje zjawiska literackie, zna tło historyczne wydarzeń, umiejętnie interpretuje utwory literackie i zjawiska kulturowe. Potrafi w dyskusji dokonywać pogłębionych wyjaśnień przedstawionych tez i argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach prowadzonych zdalnie (uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie do zajęć - lektura przesłanych za pomocą platformy Moodle - materiałów), pisemna praca zaliczeniowa (platforma Moodle) oraz wykonanie wszystkich zadań do poszczególnych zajęć (platforma Moodle).

Zakres tematów:

Literatura i sztuka Młodej Polski. Szczegółowy wykaz tematów przedstawiony przez Prowadzących poszczególne grupy.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, pogadanka, zadania do wykonania, elementy dyskusji w grupie stworzonej za pomocą platformy Microsoft Teams i Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Hanna Ratuszna, Maciej Kaźmierkiewicz 23/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Bogdan Burdziej 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.